0 af 0 for ""

Skovhuset ved vandet - Sweco Architects

København

Skovhuset

En karré i Ørestad mellem sø og fælled

Skovhuset er en moderne boligkarré i Ørestad med en enkel arkitektonisk fremtoning.

Lokation
København
Bygherre
Arkitektgruppen A/S
Areal
9.174 m²
Status
Realiseret, 2014
Skovhusets gavl
Skovhuset

Fælles gårdrum med god plads

Karéen ligger placeret mellem den grønne kile, Skovrummet, og områdets fælles gård som indeholder rækkehuse samt fælles og private udearealer. Det fælles gårdrum er karréens pulserende hjerte med god plads til aktivt fællesskab og leg i trygge rammer for de mindste børn.

Skovrummet strækker sig langs hele karréens vestlige side. Området etableres med et naturpræget udtryk for øje med bl.a. danske skovtræer, skovbundsvegetation, og stor variation i beplantningsstrukturen.

Bygningen danner ryg mod karréens næste bygning mod nord, og aftrapper gradvist mod søen og fælleden i syd. Bygningen har en høj volumen mod fælledens flade vidder. Respekten for den omkringliggende natur afspejles i den simple hvide bygningskrop, der fremstår i skarp kontrast til fælledens vildtvoksende vidder.

Bygningens konstruktion er simpel i sin grundform, men altanernes varierede placering tilfører strukturen organisk rytme og karakter. Samtidig sikres gode lysforhold til alle.

Vi har bistået bygherren i alle projektets faser – fra første idé til realisering. I dette forløb har myndighederne været en væsentlig medspiller, hvorfor også relationen og dialogen hertil har været vigtig.

Altaner
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.