0 af 0 for ""

Skærbækværket set fra vandet

Fredericia

Skærbækværket – CO2-neutral varme til Fredericias borgere*

Omstilling fra naturgas til træflis

Skærbækværket i Fredericia er omstillet fra naturgas til træflis og har i den forbindelse opnået en langt højere fleksibilitet i brændselsvalg og effektivitet i driften. Ved at udnytte eksisterende kraftværksfaciliteter og Skærbækværkets fine beliggenhed har Sweco kunnet designe et kraftvarmeværk med en lav anlægssum, som er med til at sikre en lav og stabil varmepris i området. Desuden er det blevet muligt at skabe høj fleksibilitet, fordi muligheden for at anvende naturgas som brændsel fra det eksisterende værk er bibeholdt. Værket kan enten anvende flis, naturgas eller en kombination af begge, afhængigt af behovet for varme og el.

Lokation
Fredericia
År
Realiseret, 2018
Kunde
DONG Energy
Omfang
320 MW varme (ca. 60.000 husstande), 95 MW el (ca. 216.000 husstande)
Ydelser
Ingeniørrådgivning i analyse-, modnings- og udførelsesfasen
Foto
Niels Nygaard og DONG
Verdensmål
7, 11 og 13

CO2-neutral varme til Fredericias borgere

Skærbækværket i Fredericia er omstillet fra naturgas til træflis og har i den forbindelse opnået en langt højere fleksibilitet i brændselsvalg og effektivitet i driften.

Skærbækværket flisbunke 3
Skærbækværket flisbunke 4

Billigere varme til Trekantområdet

Efter 20 år med naturgas er Skærbækværket omstillet fra naturgas til træflis. Det betyder, at beboerne og kunderne i Trekantområdet har fået en grønnere og billigere varme og fortsat høj forsyningssikkerhed – et vigtigt skridt mod at omstille energisektoren. Formålet med projektet har været at sikre en omkostningseffektiv konvertering til en mere klimavenlig energikilde, og derfor blev flere af de oprindelige faciliteter tænkt ind i ombygningen af værket som alternativ til udelukkende at bygge nyt.

Et eksempel er den eksisterende dampturbine, som fortsat anvendes – og som nu drives med damp fra de flisfyrede ovne med mulighed for at supplere med naturgas. Ligeledes indkøbes biomasse, som opfylder branchens kriterier for bæredygtighed. Under projekteringen af den nye blok 3 blev de respektive tegninger samlet i 3D og konverteret til Virtual Reality. Formålet var at lave kontrol for kollisioner, samt at gennemgå bygningen sammen med driftspersonale og arbejdsmiljøkoordinatorer med henblik på optimalt arbejdsmiljø og hensigtsmæssig indretning.

Største fliskonvertering i Danmark

Ombygningen af Skærbækværket er den største fliskonvertering af et kraftvarmeværk i Danmark, og det bidrager til en stor CO2-reduktion. I dag leverer Skærbækværket grønnere energi til ca. 60.000 husstande og el til ca. 210.000 husstande i Trekantområdet. Projektet på Skærbækværket er et godt eksempel på, hvordan Swecos 18.000 eksperter har samarbejdet på tværs af landegrænser for i fællesskab at finde den bedst mulige løsning for kunden. Her har eksperter fra både Danmark og Sverige med deres kompetencer bidraget til en grønnere el- og varmeforsyning.

* I henhold til Energistyrelsens publikation ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner” er træflis en CO2-neutral varmekilde. 

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.