0 af 0 for ""

Nyborg Kommune

Nyborg Kommune

Skadedyrsbekæmpelse uden gift i boringsnære beskyttelsesområder

I samarbejde med Nyborg Kommune har Sweco udviklet et nyt modul til DriftWeb Skadedyr. Modulet indebærer, at skadedyrsbekæmperne ikke kan benytte sig af gift som metode til at bekæmpe rotter i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Lokation
Nyborg Kommune
År
2021-2022
Kunde
Nyborg Kommune
Ydelser
DriftWeb Skadedyr

Initiativet er en del af Nyborg Kommunes rottehandleplan, der går ud på at nedbringe brugen af gift for at beskytte grundvand og undgå sekundær forgiftning af rovfugle.

”Efter den nye bekendtgørelse om risikovurdering af BNBO har vi formuleret en indsatsplan for at minimere tilførslen af pesticider til vores drikkevand. Vi har valgt, at brugen af rottegift/biocider i den kommunale rottebekæmpelse i disse områder, skal undlades. Det er et skridt i den rigtige retning. Den nye funktion i DriftWeb Skadedyr er en vigtig hjælp i det arbejde,” forklarer Bjarne Kristoffersen, ingeniør i miljøafdelingen i Nyborg Kommune.

Modulet fungerer sådan, at BNBO’erne er lagt ind som et kortlag i DriftWeb, og hvis anmeldeadressen befinder sig indenfor et BNBO, kan skadedyrsbekæmperen i DriftWeb OnSite ikke vælge gift som metode til at komme rotterne til livs.

Først i landet

Nyborg Kommune har implementeret løsningen i foråret 2022, og er den første i landet til at tage modulet i brug. Nyborg Kommune har i alt 52 drikkevandsboringer, hvor BNBO dækker 145 ha. Det er en lille del af kommunens samlede areal, men samtidig de områder, der er mest sårbare for pesticider.

”Vi har fx en kolonihaveforening og et parcelhusområde med en BNBO, hvor vi indimellem skal bekæmpe rotter. Der hjælper modulet os med at sikre, at vi gør det med andre metoder end udlægning af gift,” forklarer Bjarne Kristoffersen.

Kreative rottebekæmpelse

Bjarne Kristoffersen fortæller, at Nyborg Kommune i 2021 havde ca. 1.600 rottesager. Hans vurdering er, at skadedyrsbekæmperne i 90-95 procent af tilfældene bruger gift som bekæmpelsesmiddel.

”Vi forsøger os med forskellige alternative løsninger til gift. Fx har vi ”Projekt Uglekasser”, hvor vi har delt uglekasser ud til borgere, der er interesseret i at sætte dem op og vedligeholde dem. På den måde skaber vi gode vilkår for én af rotternes naturlige fjender. Vi har også allieret os med en jæger, der er uddannet i rottebekæmpelse, som vi hyrer ind til ad hoc-opgaver, hvis der pludseligt er mange rotter et sted. Han tager ud med termisk kamera om natten og skyder rotterne med trykluftgevær,” slutter Bjarne Kristoffersen.

Fakta

Der er ca. 20.000 ha boringsnære beskyttelsesområder fordelt på knap 5.000 lokationer rundt om i Danmark

Bekendtgørelsen om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning fra 17.12.2019 pålægger kommunerne, inden udgangen af 2022, at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål

Kommunalbestyrelsen skal gennemgå boringsnære beskyttelsesområder med henblik på at vurdere behovet for indsatser til at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider

Forurening fra den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider menes primært at stamme fra landbrugets brug af pesticider (sprøjtegifte) inden for BNBO. Nyborg Kommune har selv valgt at udvide det til også at omfatte brugen af biocider, dvs. rottegifte.

Rottefælde

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.