0 af 0 for ""

Screeningsværktøj for Norfors

Nordsjælland

Screeningsværktøj accelererer Norfors udbygning af fjernvarme

I Nordsjælland har Norfors udarbejdet planer for, hvordan regeringens ambitiøse planer om massiv grøn omstilling af varmesektoren kan realiseres.

Norfors bruger Swecos energispecialister og screeningsværktøj til en detaljering og en kortlægning af, hvor det er mest fordelagtigt at udbygge fjernvarmen.

Kontakt os for et møde – og hør hvordan vi kan hjælpe jeres kommune i mål

Lokation
Nordsjælland
Kunde
Norfors
Ydelser
Screeningsværktøj | Energispecialister
Status
Igangværende

Screeningsværktøjet trækker på offentligt tilgængelige data fra Bygnings- og Boligregistret og kobler det med erfaringstal for energiforbrug fra Statens Byggeforskningsinstitut. Screeningens resultater er visualiseret på matrikelkort, der viser, hvor det giver mening for den enkelte bygningsejer at konvertere til fjernvarme.

De nemt aflæselige kort er en stor gevinst i forberedelsen af myndighedsbehandlingen af de mange projektforslag og i dialogen med borgerne.

Det forklarer Underdirektør i Norfors, Jan Olsen:

”Det ville være fuldstændig umuligt at gennemføre den her plan, få både politikere og borgere i tale og koordinere hele arbejdet uden Swecos screeningsværktøj. Med screeningsværktøjet kan vi hurtigt opkvalificere delelementerne i vores oprindelige plan og demonstrere fordele og ulemper, så dialogen med borgerne på borgermøderne bliver nemmere. Vi får solid dokumentation for vores kommunikation, og det skaber god afklaring for dem, der skal konverteres og dem, der ikke er oplagte fjernvarme-emner.”

Acceleration af udbygningsplan

Norfors har været i gang med at udbygge fjernvarmen gennem nogle år. En udbygningsplan på et overordnet niveau var klar i starten af 2022, men planen fik for alvor ben at gå på efter regeringens reformudspil, ”Danmark kan mere II” i april 2022.

Norfors udbygningsplan omfatter 128 delområder, som tilsammen udgør den potentielle udvidelse af fjernvarmesystemerne. Med Swecos screeningsværktøj kan Norfors zoome ind på de enkelte områder og rangliste dem ud fra et investeringshensyn om, hvad det koster pr. solgt kilowatt-time at udbygge fjernvarme i et specifikt område.

Hvis screeningen bekræfter den indledende, overordnede analyse, kan Norfors gå videre og lave et projektforslag.

”Det er netop her, at screeningsværktøjet er genialt. Det er en kvalitetssikring af det grundlag, vi har, og det giver samtidig input til projektforslagene. Processen med projektforslagene bliver derfor enklere, simpelthen fordi vi kan producere grunddata langt hurtigere,” forklarer Jan Olsen.

Det ville være fuldstændig umuligt at gennemføre den her udbygningsplan, få både politikere og borgere i tale og koordinere hele arbejdet uden Swecos screeningsværktøj.

Jan Olsen, Underdirektør i det fælleskommunale affaldsselskab Norfors, om Swecos screeningsværktøj, som bl.a. producerer nemt aflæselige kort, der viser, hvor det kan betale sig at udbygge fjernvarmen.

Kort giver god borgerdialog

Norfors offentliggjorde udbygningsplanen før sommerferien 2022, og i løbet af efteråret har Norfors afholdt 10-12 borgermøder med mellem 500 – 1200 deltagende borgere pr. gang. Her har kortene fra screeningsværktøjet været omdrejningspunkt for dialogen med borgerne.

Norfors samlede udbygningsplan er ca. halvanden gang større end den nuværende fjernvarmeforsyning i området. Fuldt udbygget forventer Norfors at forsyne de nordsjællandske kunder med over 1.000 gigawatt-timer per år.

Jan Olsen opsummerer:

”Vi har stor værdi af at benytte Swecos screeningsværktøj til at skabe overblik over potentialet for udbygningen af fjernvarmen i Nordsjælland. Det har hjulpet os til at prioritere og målrette vores indsats, så vi bedst og hurtigst kommer i mål – og det sparer os meget tid i planlægningen. Vi kan hurtigt skabe et visuelt overblik, som er nemt for beslutningstagere at forholde sig til og træffe beslutning ud fra. Det er afgørende for fremdriften i processen.”

 

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.