0 af 0 for ""

RenoWeb ikon

Billund Kommune

RenoWeb i Billund Kommune

Automatik, synergi og borgerservice er gevinsterne for Billund Kommune ved brug af hele Swecos affaldsløsning

Billund Kommune er én af 65 kommuner og forsyninger i Danmark og Grønland, der benytter sig af Swecos pallette af ydelser indenfor digital administration af affaldsløsninger.

Samarbejdet med Sweco strækker sig mere end ti år tilbage, men det var med kommunens køb af Swecos løsning til affaldshåndtering RenoWeb i 2015, at samarbejdet for alvor tog fart. Systemet automatiserede mange opgaver og gjorde dermed driften nemmere for medarbejderne. Det fortæller Søren Andersen, Affaldskonsulent i Erhverv & Affald i Billund Kommune.

”Vi købte RenoWeb i 2015, og samarbejdet har knopskudt lige siden. Vi fandt hurtigt ud af, hvor godt et værktøj grundmodulet er. Indtil da havde vi håndteret opgaverne i Excelark, og det siger sig selv, at det ikke giver et godt overblik. Med RenoWeb forsvandt mange af de manuelle opgaver, og da vi senere fik RenoTrack hjalp det yderligere på det samlede overblik over opgaverne. Nu tror jeg, vi efterhånden har købt hele paletten af Swecos løsninger til affaldshåndtering,” siger Søren Andersen.

Beslutninger baseret på data

Udover RenoWeb og RenoTrack råder Billund Kommune over Swecos affaldsportalsløsning og en sorteringsguide på app. Alle systemerne er koblet til et økonomisystem. Med den samlede affaldsløsning har Swecos rådgivere de bedste forudsætninger for at understøtte Billund Kommune med at tage beslutninger om driften baseret på data.

Søren Andersen ser flere fordele i at råde over alle værktøjerne:

”Alting passer ind i hinanden, og alt kan håndteres via vores hjemmeside, webshop, mail og app. Borgerne bliver selvhjulpne, og eventuelle ændringer skal blot godkendes, så foregår resten af sig selv. Vores selvbetjeningssystem er et godt eksempel på, hvordan det hele hænger sammen. Borgerne er glade for, at de kun skal henvende sig ét sted og samtidig er det nemt for os,” forklarer Søren Andersen.

”Der er meget synergi, når vi har det samlet ét sted. Vi yder god service overfor borgerne samtidig med, at det er driftssikkert for os.”

Ny sorteringsordning i ti fraktioner

Billund Kommune er i gang med at implementere den nye sorteringsordning i ti fraktioner og har i den forbindelse haft stor gavn af de data, der ligger i RenoWeb-systemet.

”Det har fungeret som en status på, hvor vi er i dag og hjælper os med byggestenene til, hvordan vi skal gøre i fremtiden. Vi kan trække data ud, som vi kan arbejde med i Excel og lave statistiske løsninger. Nu har vi indkøbt al materiel, og så er vi klar til at køre med den nye ordning fra 1. marts 2023,” fortæller Søren Andersen.

Fælles om forbedringer

Kommunerne bliver løbende mødt af nye udfordringer på affaldsområdet, og det stiller krav til systemet og ikke mindst Sweco om at udvikle løsningen, så den matcher kommunernes omskiftelige virkelighed.

”Intet system kan det hele. Tiderne og kravene skifter, så der er løbende plads til forbedringer. Jeg sætter pris på, at Sweco tager det alvorligt og udvikler på løsningen i tæt samarbejde med os, der bruger systemet i hverdagen,” slutter Søren Andersen.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.