0 af 0 for ""

Energiøen

Nordsøen

Rådgiver på Energiøen

Som rådgiver for Energistyrelsen er Sweco med til at forberede udbuddet af anlæg og ejerskab af Energiøen i Nordsøen.

Energiøen er et pionerprojekt og en rollemodel for den grønne omstilling, som på sigt skal forsyne 10 mio. husstande med grøn elektricitet.

Lokation
Nordsøen
Kunde
Energistyrelsen
Status
Igangværende
Energiøen
Energiøen

Sweco vandt i juni 2021 aftalen om at udarbejde den forberedende fase af udbuddet af anlægget af Energiøen i Nordsøen – en aftale til en værdi af 50 mio. kr. Året efter – i juli 2022 – vandt Sweco opgaven som teknisk rådgiver for Energistyrelsen gennem de resterende faser af udbud, design, konstruktion samt endelig overdragelse af øen. Aftalen har en værdi af 400 mio. kr. med et loft på 600 mio. kr.

Energiøen i Nordsøen skal sikre, at Danmark høster sine unikke offshore vind-ressourcer på bedst mulig vis og samtidig udvikle sig til at blive en rollemodel for den grønne energiomstilling globalt.

Sammen med en kreds af udvalgte rådgivere skal Sweco hjælpe Energistyrelsen med at formulere konceptet for Energiøen, forberede udbudsdokumenter, granske tekniske løsninger og tilbud, evaluere bydere samt føre tilsyn og kvalitetssikring under konstruktion og overdragelse af Energiøen.

Sammen med Sweco og vores øvrige partnere er vi i gang med en historisk og særdeles krævende opgave – at udvikle det stærkest mulige, fremtidssikrede koncept for Energiøen i Nordsøen.
– Mogens Hagelskær, vicedirektør med ansvar for Energiøerne hos Energistyrelsen

Strøm til 10 mio. husstande

Energiøen skal i første fase kunne håndtere 3-4 GW, hvilket svarer til strømforbruget for 3-4 mio. husstande. Over tid skal øen kunne rumme 10 GW. Projektet har et enormt teknologisk udviklingspotentiale indenfor den grønne omstilling, havvind, marineteknologi, energilagring og Power-to-X. Det har potentiale til at blive Danmarks næste vindeventyr og vil bidrage til at opbygge ny viden og værdifulde erfaringer, der på sigt skal hjælpe Danmark og resten af Europa på rejsen mod klimaneutralitet.

Energiøen

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt

Energiøen bliver Danmarkshistoriens største anlægsprojekt med en estimeret samlet anlægssum på 210 mia. kr. Det svarer til ca. fire Femernbælt-forbindelser.

På projektet rådgiver Sweco Energistyrelsen i tæt samarbejde med underrådgiverne Implement Consulting Group, MORE Consulting, WorldPower Consulting, Hegelund Advice og EPConsult Energies Nord.

Forventningen er, at udbuddet af øen er klar til offentliggørelse i første halvdel af 2023.

Sweco opbygger et Center of Excellence for Energiøer

Det er en kompleks pioneropgave, Energistyrelsen har lagt i hænderne på sin tekniske rådgiver Sweco. Ikke nok med at verdens første Energiø skal bygges ca. 100 kilometer ude i Nordsøen med en havdybde på ca. 30 meter – ambitionerne er også at forsyne hele Danmark og flere nabolande med grøn energi. Det kræver derfor nytænkning, innovation og samspil mellem mange fagligheder og forskellige parter for at sikre gennemførelsen af projektet.

I Sweco drager vi fordel af at være et stort rådgiverhus, der rummer alle ingeniør- og arkitektfagligheder. Netop det tætte samarbejde mellem ingeniører og arkitekter er en stor gevinst for projektets fremdrift. Der er nemlig behov for tæt koordinering af mange fagligheder, når et teknisk krævende pionerprojekt skal visualiseres og designes samtidig med, at vi sikrer os, at øen kan imødekomme krav og forventninger til fremtidig brug.

Tænk hvis Energiøen i Nordsøen kan danne forbillede for Energiø New York eller Energiø Tokyo og bidrage til at gøre verdens megacities selvforsynende med grøn strøm. Så vil vi for alvor skabe et nyt grønt erhvervseventyr for Danmark og understøtte den grønne energitransition globalt.
– Karl-Martin Buch Frederiksen, innovationschef, Sweco Architects

Energiøen

Danmarks idé om en energiø har åbnet alles øjne for at udnytte de unikke muligheder, vi har i samspil med havet og vinden. Det bliver afsindigt spændende at se, hvor den idé har bragt os hen 10 år fra nu. Med Energiøen har jeg fået fornyet tro på, at vi rent faktisk kan realisere den grønne omstilling.
– Karl-Martin Buch Frederiksen, innovationschef, Sweco Architects

11 fagspor og 100 medarbejdere

Swecos projektorganisation består af 11 fagspor og flere tværfaglige, koordinerende indsatser. Tilknyttet projektet er arkitekter, der arbejder med øens layout og design, specialister, der arbejder med elteknisk og strukturelt koncept og andre ekspertiser, der bidrager med energiteknologi, miljø, bæredygtighed, EU’s taksonomi, LCA-beregninger og carbon cost i øens levetid.

I alt er ca. 100 kolleger fra Danmark, Norge og Sverige engageret i at forberede udbuddet og de efterfølgende faser.

De næste mange års arbejde på Energiøen betyder, at Sweco kommer til at opbygge en markedsledende position indenfor offshore energi og transmission. Projektet skærper vores evner til at arbejde på tværs af fagligheder og landegrænser, og det genererer unik viden om krævende offshore-projekter i organisationen.

Den viden vil vi omsætte til at skabe et Center of Excellence, som vi ønsker at inddrage i vores rådgivning på lignende energiø-projekter på tværs af Nordsøen, Østersøen og resten af verden.

Fakta om Energiøen

Hvad er en energiø?

En energiø er en kunstigt anlagt ø på havet, der fungerer som et knudepunkt for energi. Øen samler energi fra omkringliggende havvindmølleparker og fordeler den til el-nettet.

Hvad skal en energiø kunne?

En energiø har til formål at samle og fordele grøn strøm direkte til forbrugerne. Strømmen bliver transporteret gennem søkabler – både til Danmark og til nabolandene. Med energiøen som et samlingspunkt kan vi producere, købe og sælge strøm i store mængder på tværs af landegrænser.

Hvor skal Energiøen i Nordsøen ligge?

Energiøen etableres i Nordsøen 80 km fra land vest for Thorsminde og bygges på et sted, hvor havdybden er 30 meter.

Hvem er involveret i projektet?

Energistyrelsen ejer og driver projektet og bliver rådgivet af Sweco som teknisk rådgiver i tæt samarbejde med Ernst & Young som finansiel rådgiver og Kammeradvokaten som juridisk rådgiver.

Hvornår står Energiøen i Nordsøen klar?

I løbet af første halvår 2023 bliver udbuddet om ejerskab og anlæg af Energiø Nordsøen sat i gang.

 

I 2033 vil Energiøen være klar som knudepunkt for 3-4 GW havvindmølleparker. Senest i 2040 skal øen have en kapacitet på 10 GW og dermed være i stand til at dække forbruget af el for ca. 10 mio. husstande i Danmark, Tyskland, Belgien, Holland og muligvis flere lande.

Hvordan bidrager Energiøen i Nordsøen til de danske klimamålsætninger?

Danmarks langtidssigtede mål er, at vi i 2045 skal være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget – og i 2050 skal vi have reduceret udledningen af CO2 med 110 %.  Her spiller etableringen af energiøerne i Danmark en central rolle.

 

Energiøen skal sikre, at Danmark kan elektrificere flere dele af samfundet og samtidig bidrage til, at alle danske husstandes og virksomheders strømforbrug er dækket af grøn strøm. Derudover skal strømmen eksporteres til vores nabolande og bidrage til den grønne omstilling i Europa.

 

På sigt skal Energiøen kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer (gennem Power-to-X). Det vil være relevant at udvikle grønne drivmidler til fx fly, fragtskibe og den tunge industri.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.