0 af 0 for ""

Marina Park mødelokale

København

PFA – Marina Park

Transformation af PFA’s markante domicil i Nordhavnen

Transformationen af PFA’s markante hovedsæde, Marina Park, gennemføres med respekt for bygningens karakteristiske arkitektur og materialitet.

Den relativt lukkede bygning åbnes mod de travle, urbane omgivelser i Nordhavnen, og samtidig skabes en moderne arbejdsplads med bl.a. et stort indvendigt torv, beplantede udearealer og nye kontorfaciliteter med uformelle mødesteder.

Lokation
København
År
2018-2021
Bygherre
PFA
Areal
27.000 m2

Med afsæt i husets særlige karakter

Marina Park har huset PFA i mere end tre årtier, og det markante, røde teglstensbyggeri i Nordhavnen er med tiden næsten blevet et synonym med pensionsselskabet.

Marina Park et karakteristisk og på samme tid atypisk erhvervsdomicil med tydelige postmoderne træk. Derfor har et af projektets helt centrale greb været at bevare, understrege og nyfortolke dette særlige formsprog og samtidig åbne bygningen op mod Nordhavnen som et mere imødekommende domicil. Derudover omdannes og revitaliseres Marina Park til en levende og moderne arbejdsplads, der tydeligt afspejler PFA´s værdier og kultur.

I renoveringen videreføres de rødbrune farvetoner, bygningens struktur og den særlige teglstensklinke, som allerede kendetegner facaderne på Marina Park. Samtidig moderniseres facaderne med materialer i samme farveskala, som vil tilføre bygningen et fornyet og moderne udtryk – eksempelvis bliver alle vinduer udskiftet til en smal, nutidig og elegant ramme, der vil give de oprindelige bygninger et lettere facadeudtryk.

Marina Park består i dag af to adskilte bygningsdele, som i transformationen bliver forbundet af tre gangbroer, der opføres i tråd med den eksisterende arkitektur med bl.a. facadeplader i corten stål. De nye gangbroer forbinder bygningerne på tværs af alle etager, og bliver indrettet med små siddegrupper, hvor der er mulighed for uformelle møder og pauser i løbet af dagen. På toppen etableres taghaver.

En del af Nordhavns rivende udvikling

Marina Park ligger i Københavns Nordhavn – et område som i disse år omdannes fra et lukket industriområde til et åbent, levende og fortættet nærmiljø. Derfor er der i transformationen arbejdet aktivt med at skabe et hovedsæde, som i højere grad henvender sig til omgivelserne ved at åbne sig op mod den omkringliggende by.

Her har Sweco Architects landskabsafdeling arbejdet med arealerne omkring Marina Park, hvor der er skabt et udendørs ankomstområde og grønne arealer mellem bygningerne. De grønne arealer vokser ind under Marina Park på de steder, hvor bygningerne er hævet over terræn. Marina Park vil således visuelt stå ovenpå en grøn base, som udefra set vil gøre bygningen mere imødekommende for omverdenen.

Et fokusområde i transformationen er også at flytte hovedindgangen til Marina Park, så husets brugere og besøgende ankommer fra Sundkrogsgade, hvor bl.a. områdets Metro og S-togsstation ligger. Ved den nye hovedindgang placeres PFA’s kunstværk med de fire Tumlinger af kunstneren Bjørn Nørgaard.

Marina Park receptionsområde oppefra
Marina Park facade
Front Office

Marina Park er oprindeligt konstrueret på søjler, hvilket skaber et stort uudnyttet areal under bygningerne. I transformationen udnyttes visse dele af arealet under bygningerne til at indlægge og etablere nye funktioner – eksempelvis flyttes medarbejdernes eksisterende sportshal, som indtil nu har ligget på de øverste etager af Marina Park, til den nye stueetage. Derudover etableres køkken- og kantineområde, nyt auditorie samt en ny central torvedannelse, der bliver centrum i fremtidens PFA – Front Office.

Via den nye hovedindgang ankommer man direkte til det nye Front Office, hvor huset bruger og besøgende mødes af en åben og levende atmosfære. Front Office er husets flagskib, mødecenter og ankomstområde. Her etableres et stort indvendigt torv i dobbelt højde, som binder alle husets funktioner sammen og understøtter muligheden for dynamisk og fleksibelt samarbejde og fællesskab i huset.

Front Office rummer café og lokale kaffeøer, der kan servicere både medarbejdere og gæster, samt en række mødecentre beliggende i forskellige niveauer. Via store døre, kan det store ankomstrum forbindes med sportshallen og auditoriet, så rummene tilsammen kan huse flere hundrede gæster til fx store kunde- eller medarbejderarrangementer.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.