0 af 0 for ""

Panum Instituttet

Panum Instituttet

Panum gjort klar til grønnere varmeforsyning

Et otteårigt komplekst projekt om at konvertere fjernvarme fra damp til vand på Panum Instituttet, der huser det Sundhedsfaglige Fakultet, er færdigt. Konverteringen resulterer i mindre varmespild og CO2-udledning.

Det ikoniske Panum er oprindeligt opvarmet ved fjernvarmedamp. Som et led i HOFOR’s udfasning af fjernvarmedamp skal alle forbrugere omstille deres varmeforsyning fra fjernvarme baseret på damp til vandbåren fjernvarme med lavere fremløbstemperatur og mindre distributionstab.

 

Lokation
København
Bygherre
Københavns Universitet
Rolle
Teknisk bygherrerådgivning, fagtilsyn og byggeledelse.
Ydelser
Ingeniørrådgivning i alle projektets faser, rådgivning og fagtilsyn inden for VVS, ventilation, el, arbejdsmiljø og bygningsautomatik, byggeledelse inkl. økonomistyring, indregulering af varmeanlæggene, varmefordelingssystem og varmecentraler.
Periode
2014-2022
Areal
130.500 m2
Status
Realiseret

Et otteårigt omfattende projekt

Projektet er udført under Swecos rammeaftale med Københavns Universitet , der startede i 2014. Sweco har været tilknyttet projektet som ingeniørrådgiver i alle projektets faser og har – udover at rådgive om fjernvarmekonverteringen – hjulpet med de afledte problemstillinger, der er opstået undervejs.

Sweco har gennemført en kortlægning af samtlige varme- og ventilationsanlæg inkl. en individuel vurdering af ca. 4.000 radiatorer, 150 ventilationsanlæg og over 300 varmeflader.

Hver enkelt varmegiver er blevet vurderet og den nødvendige luftmængde i vinterperioden for ventilationsanlæggene er blevet fastlagt. Dette har resulteret i, at 750 radiatorer og hovedparten af alle varmeflader kunne genanvendes.

Et tæt tværgående samarbejde

Panum Instituttet bruges til undervisning og forskning og indeholder mange kritiske rum som tandlægeklinikker, forskningslaboratorier og dyrestalde. Arbejdet har derfor skullet foregå, mens bygningen har været i brug, hvilket har stillet store krav til planlægning og udførelse for at minimere støj og andre gener. Det har krævet et tæt samarbejde mellem Sweco, driftspersonalet og de udførende entreprenører.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.