0 af 0 for ""

Landsdækkende

Opdatering af systemet for byggeskadeforsikringer

Opdatering til ny teknologi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at administrere reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring. Da reglerne blev vedtaget i 2008, udviklede Sweco et system til administration af reglerne på vegne af Energistyrelsen.

Med flere år på bagen var der behov for en opdatering af systemet til nyere teknologi, herunder muligheden for at anvende dele af applikationen via tablet i forbindelse med den byggesagkyndiges udførsel af eftersyn under forsikringsordningen. Samtidig skulle systemet overholde den nye lovgivning om webtilgængelighed, der trådte i kraft i 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønskede, at brugerne nemt kunne tage det nye system i brug, hvorfor funktionaliteten skulle svare til den eksisterende løsning.

Byggeskadeforsikring_header
Lokation
Landsdækkende
Bygherre
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Rolle
Udvikling af IT-system
Samarbejdspartnere
Teknologisk Institut

Effektivt system til flere platforme

Sweco har udviklet en ny version af ByggeSkadeForsikringsSystemet (BSFS.dk) med brug af .Net, Vue og MS SQL Server. Det nye system er en responsiv IT-løsning, som nemt kan benyttes både på pc og tablet.

Systemet anvendes af Sekretariatet for Byggeskadeforsikring, Forsikringsselskabernes sagsbehandlere og byggesagkyndige, der på vegne af forsikringsselskaberne gennemfører et års, fem års og eventuelle ekstraordinære eftersyn på de bygninger, hvor der er tegnet en byggeskadeforsikring.

Byggesagerne hentes automatisk fra Ejerfortegnelser via Datafordeleren, og forsikringsselskaberne opretter eftersynene i systemet, når tiden for disse nærmer sig. Forsikringsselskabets sagsbehandlere bestiller en byggesagkyndig til at gennemføre eftersynet, hvorefter den byggesagkyndige gennemfører eftersynet. Den byggesagkyndige kan med fordel bruge en tablet ved tilsynet, hvorved det er muligt at tage og gemme eventuelle eftersynsbilleder direkte på eftersynet registreret i systemet.

Eftersynet færdigmeldes af den byggesagkyndige, hvorefter forsikringssagsbehandleren behandler eftersynet. Når sagsbehandleren er færdig, afsluttes eftersynet, og der genereres en rapport, som boligejer kan tilgå på Boligejer.dk.

Swecos system indeholder et rapporteringsværktøj, hvor Sekretariatet kan sammenstille de rapporter, som skal rapporteres videre til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og interesseorganisationerne.

Et system der understøtter reglerne

Med det nye ByggeSkadeForsikringsSystem har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået et system, som kan benyttes på flere platforme, og som understøtter reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring. Formålet med det nye system – og reglerne – er, at forebygge væsentlige byggeskader i boligenheder, og dermed øge kvaliteten i det private boligbyggeri.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.