0 af 0 for ""

TRYG NETS reception og gangbro

Ballerup

Ombygning og renovering af TRYG’s og NETS’ domiciler

Klare visioner for godt indeklima

Sweco fik i 2017 til opgave at ombygge og renovere fire af de otte bygninger, der er TRYG’s domicil i Ballerup. Desuden skulle tre andre bygninger ombygges til nyt domicil for NETS. Ejendomsselskabet Circle A/S, som ejer bygningerne, bad Sweco om hjælp til at modernisere lokalerne og løfte det til nutidens standarder i forhold til indeklima.

Transformationen omfatter samlet ca. 60.000 m². Byggeriet fra 80’erne består af otte separate bygninger, delvist opført som længer og delvist som karréer. Hele komplekset er forbundet af glasoverdækkede gangforløb.

Lokation
Ballerup
År
2020
Bygherre
Ejendomsselskabet Circle A/S
Areal
26.000 m2
Ydelser
Projekteringsledelse og alle arkitekt- og ingeniørydelser
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Samarbejdspartnere
Sweco Architects
Verdensmål
3, 11 og 12

Ombygning og renovering i to dele

Projektet var delt i to. Den første del vedrører bygningerne 2, 3 og 4, som fremover vil have NETS som lejer. Her lød opgaven på at modernisere de eksisterende lokaler efter den kommende lejers ønsker, samt at opnå et tilstrækkeligt højt indeklimaniveau i bygningerne, som vil være arbejdsplads for ca. 1.000 medarbejdere. Dette blev sikret ved en kombination af kølelofter og en opgradering af den eksisterende ventilation. Desuden omfattede opgaven en overdækning af det gårdrum, der dannes i karréen kaldet bygning 3, samt etagedæk i atriet, der forbinder karréens fire længer.

Projektets anden del vedrører bygningerne 5, 6, 7 og 8, hvor TRYG fortsat vil være lejer. Opgaven var her at tilpasse og supplere eksisterende tekniske installationer i nyindrettede arealer. Der var desuden fokus på at opnå et godt indeklima i arbejdsområder, undervisningscenter og mødefaciliteter, som har et stort flow af gæster og medarbejdere.

I tæt samarbejde med TRYG’s medarbejdere blev der udviklet en ny sikringsstrategiplan med det formål at sikre byggeriet mod indbrud fra det store offentlige område, som omgiver byggeriet. Sweco har projekteret de sikkerhedsmæssige installationer samt udarbejdet udbudsgrundlag for sikringsanlæggene, der lever op til gældende direktiver og vejledninger samt tager hensyn til de bygningsmæssige udformninger. Anlæggene etablerer et højt sikringsniveau, hvilket sker ved en kombination af mekaniske og detekteringsmæssige tiltag. Anlæggene er udført således at der opnås en høj driftssikkerhed med et minimum af fejlalarmer.

TRYG NETS ankomstområde
TRYG NETS reception

Integreret rådgivning

Opgavens kompleksitet krævede et team med stærke kompetencer inden for fagområderne: projektledelse, projekteringsledelse, procesledelse, CTS, el, sikring, VVS og ventilation, konstruktioner, arkitektur, datakommunikation, IT-systemer samt mekanisk og elektronisk sikring. Teamet var bygget op om et gennemgående projektteam til at følge opgaven gennem alle dens aktiviteter og til at sørge for, at de rigtige specialister deltog på det rigtige tidspunkt.

Sweco leverede teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektydelser),  varetog bygherrerådgivningen, udarbejdede udbudsgrundlag, udbud i storentrepriser samt projektledelse for det samlede projekt.

Sweco har desuden været brandrådgiver og sikringsrådgiver på projektet for en bygherre, hvor sikring og den daglige drift var i fokus, da kontorbygningerne var i brug under ombygningen. Projektet blev gennemført med fokus på TRYG’s værdier, økonomi, tidsplan for gennemførelse samt mulighed for delvis intern genhusning under byggeperiode.

TRYG NETS gangbro

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.