0 af 0 for ""

Odense

Odense Kommune forbereder sig på fremtidens hedebølger med Urban Heat Map

Odense Kommune har ønsket at få kortlagt, hvordan fremtidens højere temperaturer vil påvirke kommunen. Sweco har derfor bidraget ved at udarbejde et ’Urban Heat Map’ over hele Odense Kommune. Vi har kortlagt varmerelaterede udfordringer og udpeget indsatsområder, hvor sårbare grupper er særligt udsatte.

De udpegede indsatsområder vedrører de områder af byen, som er i særlig risiko for at overophede og hvor sårbare borgere, som børn og ældre, opholder sig.

Lokation
Odense
Bygherre
Odense Kommune
Ydelser
Dataindsamling og -bearbejdning, generering af Urban Heat Map for hele kommunen, udpegning af indsatsområder, skitsering af løsningsforslag og beregning af effekten
År
Juli – september 2023

Færre konsekvenser når hedebølgen rammer

Som en af de første kommuner i Danmark har Odenses Klima- og Miljøforvaltning investeret i et Urban Heat Map, som Swecos Vand og Klima-afdeling har bistået med. Med et Heat Map kortlægger vi områder i byen, der er mest udsat for varmerelaterede udfordringer, og vi kan også anbefale indsatser for at minimere konsekvenserne ved en hedebølge.

Et Urban Heat Map skal fungere som en ressourceeffektiv og fyldestgørende kortlægning, der danner grundlag for at udpege indsatsområder. Udvælgelsen af indsatsområder foretages på baggrund af den beregnede overfladetemperatur og en demografisk analyse, bebyggelse, belægningstyper og demografi, hvor et af vores egne værktøjer, Spatial Suite, anvendes til analysen,” fortæller Camilla Hvid, fagchef Bæredygtighed i Sweco.

Lyse tegl, klinker og træer frem for asfalt

Kortlægningen i Odense viste blandt andet, at området omkring Thomas B. Thriges Gade ikke bliver nær så varmt som det øvrige Odense pga. bydelens lyse teglbelægninger og den grønne beplantning.
”Som en del af projektet udarbejdede vi et detaljeret urban heat map over et udvalgt område. Vi lavede et løsningsforslag, hvor vi ændrede på belægningstyper, farven på belægningen og kom med forslag til placering af nye træer. Derudover ændrede vi ca. 1.000 kvm befæstet areal til græs og beplantning,” fortæller Camilla Hvid.

Løsninger på Odenses varmerelaterede udfordringer indebærer grønne optimeringer som vandhåndtering, lyse overflader samt indsatser, der øger biodiversiteten, herunder fordampningsfremmende elementer som f.eks. beplantning på flader og facader samt flere træer i udvalgte områder. Disse tiltag vil alle bidrage til at nedbringe temperaturen i byen og bidrage med kølende egenskaber.

Hedebølger påvirker millioner af mennesker hvert år

Hvert år påvirkes flere hundrede millioner mennesker verden over af hedebølger. Hedebølger medfører sundhedsproblemer, vandmangel, strømafbrydelser, skovbrande, faldende produktivitet, forurening og infrastrukturskader. Derfor er det vigtigt at finde gode løsninger til, hvordan vi afbøder heden og tilpasser vores byer til fremtidens ekstreme varme.
Grafen herunder viser dødsulykker fra naturkatastrofer i 33 europæiske lande i årene 1980-2017. Dødsfald fra hedebølger udgør 68% af alle dødsfald relateret til naturkatastrofer.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.