0 af 0 for ""

Søndersø Vandværk nedrives

Værløse

Modernisering af Værket ved Søndersø

Byggeledelse på nyt vandværk ved Søndersø

For at kunne levere rent og blødere drikkevand til Storkøbenhavn omdanner HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) Værket ved Søndersø til et moderne, fuldautomatiseret vandværk, der indeholder den nyeste teknologi.

Sweco indgår i rådgiverteamet og står for byggeledelsen i forhold til udførelsen af det nye blødgøringsanlæg og sikring af bygbarheden i projekteringen af vandværket.

 

Fakta om projektet

Lokation
Værløse
År
Forventes realiseret i 2025
Kunde
HOFOR
Ydelser
Projektering, tilsyn, hydrogeologisk undersøgelse, miljø-konsekvensvurderingsrapport
Rådgiverrolle
Byggeledelse
Samarbejdspartnere
Øllgaard, Cowi, Niras, Krüger
Søndersø Vandværk nedrives
Søndersø Vandværk visualisering

Ny VVM-screening var nødvendig

Byggeledelsesopgaven begyndte med nedrivning af Værket ved Søndersø. Man fandt dog hurtigt ud af, at forundersøgelsen, der var blevet lavet omkring bygningsforurening af anden rådgiver, ikke var grundig nok. Sweco blev derfor bedt om at lave en omfattende kortlægning af bygningsforurening (asbest, PCB, tungmetaller og PAH) på Værket ved Søndersø samt andre værker, så man havde et fuldstændigt grundlag for korrekt miljøsanering.

Sweco udførte tilsyn med, at teamet bag nedrivningen miljøsanerede værket korrekt inden nedrivningen begyndte.

Inden projektets opstart udarbejdede bygherre også en VVM-screening for projektet. På daværende tidspunkt blev der truffet en afgørelse om, at projektet ikke var VVM-pligtigt. I forbindelse med nedrivningen og projekteringen af den nye bygning og procesanlæg viste det sig, at anlægget ikke overholdt de oplysninger og grænser, som var angivet i den oprindelige VVM-afgørelse. Sweco blev derfor sideløbende med projektering og etablering af det nye værk sat i gang med at udarbejde en miljøkonsekvensvurderingsrapport for det samlede anlæg.

I forbindelse med miljøkortlægningen blev der påvist bitumen udenpå de dybe betonfundamenter. Disse betonfundamenter var beliggende ca. 3 meter under vandspejlet i det primære magasin, hvorfra der indvindes drikkevand til værket.

Swecos grundvandseksperter udførte derfor en hydrogeologisk undersøgelse, projekterede et grundvandssænkningsanlæg og udarbejdede myndighedsansøgning for pumpeboringer og grundvandssænkning. Som en del af byggeledelsen førte Sweco tilsyn med grundvandssænkningen.

I forbindelse med fjernelsen af fundamenter har Sweco også ført tilsyn med at fyld, jord og brokker blev bortgravet og sorteret korrekt.

Et vandværk, der er bedre for miljøet

Med opbygningen af det nye Værket ved Søndersø er visionen at skabe et vandværk, som belaster miljøet mindst muligt, og samtidig sikrer høj drikkevandssikkerhed. Derudover er målsætningen at blødgøre vandet, så københavnerne undgår slitage på hvidevarer og kan nedbringe brugen af kemikalier og sæbe.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.