0 af 0 for ""

Østerport Station facade med tårn

Østerport Station

Modernisering af Østerport Station

Østerport station regnes for en af DSB’s smukkeste stationer. Den blev i sin tid opført som en midlertidig endestation i 1897 for Kystbanen til Helsingør. Stationsbygningen blev tegnet af DSB’s overarkitekt Heinrich Wenck, der også tegnede de øvrige kystbanestationer samt Københavns nuværende Hovedbanegård.

I september 2019 genåbnede Østerport stationsbygning efter en omfattende modernisering og istandsættelse.

Lokation
København
År
2019
Bygherre
DSB Ejendomme
Areal
4.900 m2
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Ydelser
Projekteringsledelse, alle ingeniørdiscipliner, byggeledelse, miljørådgivning, arbejdsmiljøkoordinering samt specialistrådgivning for brand, lysdesign og akustik
Verdensmål
3, 9 og 11
Østerport Station lysekrone
Østerport Station loft over rulletrapper

Modernisering for at imødekomme mange ekstra rejsende  

Med udbygningen af Metroen med Cityringen ved Østerport Station skulle skiftemulighederne være enkle for de rejsende, og det blev besluttet at etablere en ny adgang mod vest i den gamle stationsbygning.

DSB besluttede desuden at gennemføre en modernisering og istandsættelse af den fredede stationsbygning, idet der samtidig skulle ske en delvis tilbageføring til de gamle konstruktioner, som de blev bygget ved opførelsen i 1896-97.

DSB ønskede også, at stationsbygningen skulle leve op til de krav, der i dag stilles til en moderne trafikterminal. Kunderne skal kunne foretage enkle skift mellem de forskellige kollektive transportformer som regionaltog, S-tog, busser og metro. Stationsbygningen skulle desuden opfylde de europæiske krav TSI-PRM for tilgængelighed, som stilles til jernbanevirksomheder i EU.

35.000 dagligt rejsende

Østerport Station står i dag som et af de mest benyttede trafikknudepunkter i København med omkring 35.000 rejsende dagligt. Med moderniseringen er stationen nu rustet til at håndtere dobbelt så mange rejsende som tidligere, og således er hovedstadens mange rejsende sikret bedre mobilitet og fremkommelighed i den kollektive trafik.

Respektfuld renovering af den fredede bygning

De omfattende istandsættelse- og moderniseringsarbejder har i hovedtræk bestået af:

Udskiftning af bygningens tagbeklædning af naturskifer
Hovedistandsættelse af bygningens dækkonstruktion, der grundlæggende består af murede og støbte ”romerdæk”
Etablering af nye terrazzogulve og trappeløb med indlagte ledelinjer og forkantsmarkeringer
Istandsættelse af stationens murværk, som er udført med bindingsværkstavl i forskellige mønstre
Restaurering og maleristandsættelse af tagudhæng og bindingsværk
Etablering af nye indgangspartier til metroadgangen og mod butikscenteret med genskabelse af de oprindelige rumhøjder
Tilbageføring af sidegallerier ved de store tøndehvælv med genetablering af sprængværker og farvedekorationer
Total maleristandsættelse af trækonstruktioner og vægflader efter gamle metoder med linolie- og silikatmaling, samt limfarver baseret på malerarkæologisk gennemgang
Indretning af et trafikinformationsområde
Modernisering og udbygning af områder til kommercielt salg og lagerfaciliteter
Total udskiftning og driftsmæssig optimering af bygningens tekniske installationer

Digital aflevering til fremtidig vedligeholdelse

I forbindelse med renoveringen havde Sweco ligeledes ansvar for at overlevere drift- og vedligeholdelsesdokumenter. Dertil anvendte Sweco sit eget digitale system, Butler.

For en fredet bygning er det eksempelvis vigtigt at vide, hvilke farver og materialer, der er anvendt i forhold til fremtidige vedligeholdelse. Derfor er det også afgørende, at alt materiale bliver indsamlet og arkiveret, så det kan genfindes. Med Butler foregår denne proces online, og det bliver transparent for alle parter, hvem der skal gøre hvad, og hvor langt arbejdet er kommet.

Østerport Station fodgængere
Østerport Station gang til perron
Østerport Station loftsdetalje

Omfattende modernisering

I september 2019 genåbnede Østerport stationsbygning efter en omfattende modernisering og istandsættelse.

 

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.