0 af 0 for ""

Mobilitetsplan - Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Mobilitetsplan – Region Hovedstaden

I efteråret 2013 igangsatte Region Hovedstaden et pilotprojekt, der bestod i at udarbejde mobilitetsplaner for 3 rådhuscentre i regionen.

På baggrunden af erfaringerne fra de tre rådhuscentre blev der udarbejdet en manual for implementering af mobilitetsplaner for rådhuse i andre kommuner.

55

%

af de ansatte kører i bil til arbejde. Ved at implementere tiltagene i de enkelte mobilitetsplaner er det vurderet, at andelen kan reduceres til 40 %

Lokation
Region Hovedstaden
Klient
Region Hovedstaden
Fagområde
Cykelplaner | Busfremkommelighed | Borgerinddragelse | Mobilitetsplanlægning
Status
2013 – 2014
Mobilitetsplan - Region Hovedstaden
Mobilitetsplan - Region Hovedstaden

I 2010 spildte borgerne i Region Hovedstaden hver dag 190.000 timer dagligt på at holde i kø. Den manglende fremkommelighed koster samfundet ca. 10 mia. kr. om året
– Copenhagen Economics

Mobilitetsplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde med de tre rådhuscentre, der deltog i pilotprojektet. Ved hvert rådhus/rådhuscenter har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har bidraget til at vinkle såvel analyse som handlingsplan med henblik på at tilpasse projektet til de lokale forhold, ønsker og behov. Arbejdsgruppen har deltaget i en række workshops og stået for kommunikationen internt i deres egen organisation.

Rådhuset i Høje Taastrup Kommune og de to rådhuscentre i Helsingør Kommune blev udvalgt til at indgå i pilotprojektet. Rådhuscentrene adskiller sig betydeligt fra hinanden med hensyn til bl.a. placering i forhold til kollektiv trafik og udbud af parkeringspladser. De udgør derfor ideelle cases for pilotprojektet.

Manualen indeholder anbefalinger til processen i form af en trin-for-trin-model. Modellen beskriver dels en rækkefølge for, hvornår de konkrete aktiviteter skal udføres og dels, hvornår interessenter og aktører bør inddrages i processen.

Mobilitetsplan - Region Hovedstaden

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.