0 af 0 for ""

Mineralvandsfabrikken og Mineralvandshuset

København

Mineralvandsfabrikken og Mineralvandshuset

Ombygning og renovering af Mineralvandsfabrikken

Mineralvandsfabrikken, der er en fredet bygning, er opført i årene 1920-1927, og i dens 90 år lange historie er den flere gange blevet ombygget både indvendigt og udvendigt for at imødekomme skiftende behov hos Carlsberg Bryggeriet. Siden bryggeriet forlod bygningen, som også kaldes ”TAP E”, i 2008, har den huset flere kulturelle institutioner bl.a. Dansehallerne.

Med den gennemgribende renovering er stueetagen og 1. sal i Mineralvandsfabrikkens østlige del ombygget til detailhandel, mens 2. og 3. sal er ombygget til kontorformål, og 4. og 5. sal er ombygget til 20 eksklusive boliger med et gårdrum højt over byens tage.

Renoveringen af Mineralvandsfabrikken er gennemført med stor hensyntagen til den historiske industribygning og med fokus på at tilbageføre bygningen til dens oprindelige indretning.

Lokation
København
År
2019
Bygherre
Carlsberg Byen Ejendomme P/S
Areal
Nybyggeri 8.684 m² og kælder 2.253 m²
Ydelser
Projekteringsledelse, alle ingeniørdiscipliner samt arbejdsmiljøkoordinering og specialistkompetencer for brand, indeklima, akustik og dagslys
Rådgiverrolle
Totalrådgiver i projektudviklingsfasen, herefter projekteringsleder og ingeniørrådgiver til Hoffmann
Samarbejdspartnere
Hoffmann, Dorthe Mandrup Arkitekter
Mineralvandsfabrikken og Mineralvandshuset
Mineralvandshuset og Mineralvandsfabrikken

Opførelse af Mineralvandshuset

I forlængelse af Mineralvandsfabrikken opføres Mineralvandshuset, der indeholder detailhandel, kontorer og 49 boliger. Bygningen har flere arkitektoniske referencer til den eksisterende Mineralvandsfabrik, samtidig med der etableres trappehuse mellem den eksisterende og nye bygning, som viser en tydelig adskillelse mellem gammelt og nyt.

Projektet er planlagt i forbindelse med ombygningen af den fredede Mineralvandsfabrik på grundens østlige del, og de to bygninger skal derfor ses i sammenhæng, ligesom der er funktioner og adgangsveje, som knytter de to bygninger sammen. Byggeriet er udformet som en karré.

 

Skitse af Mineralvandsfabrikken
Kælderen under Mineralvandsfabrikken
Søjler i kælderen under Mineralvandsfabrikken

Totalrådgiver og underrådgiver

Sweco har været totalrådgiver i projektudviklingsfasen og rådgiver i delt rådgivning i byggefasen, hvor Hoffmann har været totalentreprenør. I fase 1 har Sweco leveret dispositionsforslag, projektforslag og myndighedsprojekt.

Efter opnåelse af byggetilladelse samt grave- og støbetilladelse blev Sweco underrådgiver til totalentreprenøren, Hoffmann – i fase 2. I denne fase har Sweco udført hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn.

Til projektet har bygherren selv sammensat teamet, som består af totalrådgiver (Sweco), arkitekt (Dorte Mandrup Arkitekter) og entreprenør (Hoffmann). Sweco har under projektet haft en god og konstruktiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at imødekomme de ideer og visioner, styrelsen har haft for den fredede bygning.

Mineralvandsfabrikken og Mineralvandshuset
Boliger ved Mineralvandsfabrikken
Mineralvandsfabrikken og Mineralvandshuset

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.