0 af 0 for ""

Marie Mørks Skole

Hillerød

Marie Mørks Skole

Nyt udskolingshus med tagterrasse til den eksisterende Marie Mørks Skole. Området skal kunne bruges som socialt samlingssted udenfor undervisningstiden.

Beliggenhed
Hillerød
År
2017-2021
Bygherre
Marie Mørks Skole
Areal
1.100 m²
Anlægssum
21,3 mio. kr
Rolle
Arkitekt og totalrådgiver
Ydelser
Brugerproces, skitsering, projektering, projektledelse, projekteringsledelse, IKT-ledelse, fagtilsyn, byggeledelse, styring af tid og økonomi, totaløkonomiske beregninger
Samarbejdspartnere
Aksel V. Jensen | BOGL
Marie Mørks Skole
Marie Mørks Skole

Et samlet arkitektonisk greb

Udskolingens nye bygning og udearealer er udtryk for et samlet greb, der svarer på de funktionelle krav samtidig med at være meget bevidst om de nære omgivelser. Planlægningen har taget hensyn til både udefrakommende faktorer såsom lokalplan, trafikstøj og sollys, og en intention om at knytte det nye byggeri tæt sammen med skolens øvrige, eksisterende bygninger. Denne relation dyrkes ikke kun funktionelt og logistisk, men også i form af materialemæssige valg og detaljemotiver i forbindelse med udformning af facaden.

Elever og personale vil naturligt ledes langs med facaden på den nye bygning via lågen i det nye, begrønnede hegn, der afskærmer skolens udearealer fra offentligheden og hen mod hovedindgangen, der ligger umiddelbart ved siden af glaspartiet omkring det store fællesareal. Indretningen af udearealet mellem skolens nye og gamle bygning, i form af beplantning og inventar, er med til at dirigere den besøgende hen mod indgangspartiet.

Den nye udskolingsbygning er planlagt med hjemklasser, men der er også mulighed for fremadrettet at afprøve andre modeller, såsom vandreklasser. De klassenære gruppearbejdsområder og det store, fleksibelt inddelte fællesareal muliggør en fleksibel undervisningsform. Disse muligheder kan med stor fordel udnyttes i forbindelse med temauger, klassesamarbejder og lignende.

1 Eksisterende
Marie Mørks Skole Diagram A
2 Mini-campus
Marie Mørks Skole Diagram B
3 Den nye bygning
Marie Mørks Skole Diagram C
4 Vejstøj
Marie Mørks Skole Diagram D
5 Volumen
Marie Mørks Skole Diagram E
6 Tagflader
Marie Mørks Skole Diagram F
7 Bygning
Marie Mørks Skole Diagram G
White box
White box

1 Eksisterende forhold
Gennem flere årtier har udskolingseleverne modtaget en stor del af undervisningen i en træbarak, som havde nået sin udløbsdato.

2. Mini-campus
Skolens bygninger er fordelt på flere matrikler adskilt af en større indfaldsvej. Udskolingseleverne har et eget hjemområde på den ene side af vejen over for skolens øvrige arealer. En ældre skolebygning indeholdende faglokaler kan fortsat benyttes og bevares på matriklen.

3 Den nye bygning
Som det første greb i forbindelse med den nye bygning placeres birum og trappekerner i et smalt, aflangt volumen langs med Hammersholtvej. Dette udlæg imødekommer lokalplanskrav til bygningens højde, samtidig med at der afskærmes for vejstøj.

4. Vejstøj
De fem klasselokaler placeres i en klynge fordelt over tre etager, fra 1. – 3. Placeringen minimerer udfordringer med vejstøj på facaden samt distraktion fra forbipasserende i det travle vejkryds. Fællesarealer og grupperum lægger sig mellem birum og klasserum og i stueplan orienteret mod den eksisterende skolebygning.

5. Volumen
Fordelingen af klasselokalerne over tre etager danner et volumen, der trapper ned mod den eksisterende skolebygning og det mellemliggende udeareal.

6. Tagflader
De tagflader, der blottes som følge af bygningens komposition, benyttes til hhv. tagterrasse på 3. etage og taghave på 2. etage. Facaden taler sammen med de øvrige skolebygninger via referencer i murdetaljer og ornamentik, men træder fra i valg af farve på facadestenen. Valget af den lysere farvetone betoner den nye bygnings modernitet og fæstner det i vores samtid.

7. Bygning
Det samlede greb for det nye udskolingshus skaber et moderne hus med markant bedre rammer for undervisning og ophold end tidligere. De bygningsnære udearealer løftes i samme omgang og nyder godt af husets afskærmende virkning.

Marie Mørks Skole skabe
Marie Mørks Skole trappe
marie_mørk_skole_skolegård

Plads til fordybelse og sociale samlinger

Ved hvert klasselokale ligger et gruppearbejdsområde, der hører til klasselokalet. Dette er møbleret med siddenicher, borde og enkelte skabe til undervisningsmaterialer. Det er tanken med området, at det både kan benyttes til fordybet samarbejde mellem 2 elever – og til større gruppers arbejde i forbindelse med holddeling. Det fordrer både visuel og akustisk afskærmning. Området skal også kunne bruges som socialt samlingssted udenfor undervisningstiden.

Der indrettes et mødelokale med tekøkken på første etage. Her kan afholdes teammøder og diverse samtaler. Udskolingslederens kontor placeres centralt på anden etage. Personalet vil desuden kunne gøre brug af fællesarealerne til forberedelse, mødeaktivitet og lignende.

På tredje etage ligger et enkelt klasselokale med eget gruppearbejdsområde og enkelte driftslokaler. Derudover er der adgang fra begge trapper til tagterrassen, der fylder det meste af denne etage.

Marie Mørk Skole

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.