0 af 0 for ""

Marie Mørks Skole streetview

Hillerød

Marie Mørks Skole

Nyt udskolingshus med tagterrasse til den eksisterende Marie Mørks Skole. Området skal kunne bruges som socialt samlingssted udenfor undervisningstiden.

Beliggenhed
Hillerød
År
2017-2021
Bygherre
Marie Mørks Skole
Areal
1.100 m²
Anlægssum
21,3 mio. kr
Rolle
Arkitekt og totalrådgiver
Ydelser
Brugerproces, skitsering, projektering, projektledelse, projekteringsledelse, IKT-ledelse, fagtilsyn, byggeledelse, styring af tid og økonomi, totaløkonomiske beregninger
Samarbejdspartnere
Aksel V. Jensen | BOGL
Bæredygtighed
Marie Mørks Skole streetview om aftenen
Marie Mørks Skole streetview 2
Marie Mørks Skole materialedetalje

Et samlet arkitektonisk greb

Udskolingens nye bygning og udearealer er udtryk for et samlet greb, der svarer på de funktionelle krav samtidig med at være meget bevidst om de nære omgivelser. Planlægningen har taget hensyn til både udefrakommende faktorer såsom lokalplan, trafikstøj og sollys, og en intention om at knytte det nye byggeri tæt sammen med skolens øvrige, eksisterende bygninger. Denne relation dyrkes ikke kun funktionelt og logistisk, men også i form af materialemæssige valg og detaljemotiver i forbindelse med udformning af facaden.

Elever og personale vil naturligt ledes langs med facaden på den nye bygning via lågen i det nye, begrønnede hegn, der afskærmer skolens udearealer fra offentligheden og hen mod hovedindgangen, der ligger umiddelbart ved siden af glaspartiet omkring det store fællesareal. Indretningen af udearealet mellem skolens nye og gamle bygning, i form af beplantning og inventar, er med til at dirigere den besøgende hen mod indgangspartiet.

Den nye udskolingsbygning er planlagt med hjemklasser, men der er også mulighed for fremadrettet at afprøve andre modeller, såsom vandreklasser. De klassenære gruppearbejdsområder og det store, fleksibelt inddelte fællesareal muliggør en fleksibel undervisningsform. Disse muligheder kan med stor fordel udnyttes i forbindelse med temauger, klassesamarbejder og lignende.

1 Eksisterende
Marie Mørks Skole Diagram A
2 Mini-campus
Marie Mørks Skole Diagram B
3 The wall
Marie Mørks Skole Diagram C
4 Volume
Marie Mørks Skole Diagram D
5 Volumen
Marie Mørks Skole Diagram E
6 Volumen
Marie Mørks Skole Diagram F
7 Bygning
Marie Mørks Skole Diagram G
White box
White box

1 Eksisterende
Programmet kan inddeles i tre hovedkategorier: 1) grupperum som er børnegruppernes faste base 2) sekundære funktioner 3) fællesarealer.

2 Mini campus
Grupperummene placeres på bygningens nordside for at undgå overophedning af rummene. Der etableres udgang fra alle grupperum.

3 The Wall
Mod syd placeres fællesarealerne omkring de sekundære funktioner og indgange.

4 Volume
De indvendige fællesarealer flettes sammen med de udendørs legelandskaber.

5 Volume
De indvendige fællesarealer flettes sammen med de udendørs legelandskaber.

6 Bygning
En rationel træstruktur samler bygningen og skaber et rummeligt udtryk med loft til kip.

7 Bygning
En rationel træstruktur samler bygningen og skaber et rummeligt udtryk med loft til kip.

Marie Mørks Skole aftenbillede

Plads til fordybelse og sociale samlinger

Ved hvert klasselokale ligger et gruppearbejdsområde, der hører til klasselokalet. Dette er møbleret med siddenicher, borde og enkelte skabe til undervisningsmaterialer. Det er tanken med området, at det både kan benyttes til fordybet samarbejde mellem 2 elever – og til større gruppers arbejde i forbindelse med holddeling. Det fordrer både visuel og akustisk afskærmning. Området skal også kunne bruges som socialt samlingssted udenfor undervisningstiden.

Der indrettes et mødelokale med tekøkken på første etage. Her kan afholdes teammøder og diverse samtaler. Udskolingslederens kontor placeres centralt på anden etage. Personalet vil desuden kunne gøre brug af fællesarealerne til forberedelse, mødeaktivitet og lignende.

På tredje etage ligger et enkelt klasselokale med eget gruppearbejdsområde og enkelte driftslokaler. Derudover er der adgang fra begge trapper til tagterrassen, der fylder det meste af denne etage.

Marie Mørks Skole streetview 3

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.