0 af 0 for ""

Novo Nordisk lysdesign

Bagsværd

Lysdesign for Novo Nordisk Campus

Prisvindende indendørs belysning i Novo Nordisks nye campus

Lys fremhæver rum, former og materialer. Lysets karakter i form af lysfarve, intensitet og retning har stor betydning for menneskets oplevelse af omgivelserne, og dermed vores følelse og fornemmelse af de rum vi befinder os i.

Det er der taget højde for i Novo Nordisks campus i Bagsværd, hvor lyset er indarbejdet strategisk, så det fremhæver arkitekturen, understøtter Novo Nordisks identitet og samtidig skaber en visuel komfort og velvære. Lyset accentuerer materialer, rum og flow gennem bygningen, så der skabes en naturlig visuel oplevelse af omgivelserne, samtidig med at belysningen følger døgnets og årets rytmer. Belysning er integreret og gennemført på elegant og effektiv vis, og projektet blev hædret med Den Danske Lyspris i 2014.

Lokation
Bagsværd
År
2014
Bygherre
Novo Nordisk A/S
Ydelser
Lysdesign
Rådgiverrolle
Lysdesigner
Samarbejdspartnere
Alectia A/S (ingeniør)
Arkitekt
Henning Larsen Architects
Indretningsarkitekt
Tegnestuen Vibeke Brinck Aps

Belysning i NN1

Novo Nordisks nye campus i Bagsværd består af to kontorbygninger, NN1 og NN2. I begge bygninger var det vigtigt, at belysningen blev indarbejdet på en naturlig og diskret måde, så arkitekturen blev fremhævet, uden at lysarmaturerne blev påfaldende tydelige.

De to bygninger har hver et større atrium som omdrejningspunkt for de mange kontorer og mødelokaler. I begge atrier kommer arkitekturen særligt til sin ret, og det var derfor af stor betydning, at Swecos lysdesignere integrerede belysningen på en måde, så den på én gang understøttede og blev en del af arkitekturen.

For at imødekomme dette gik Swecos lysdesigner proaktivt til værks for at finde den helt rigtige placering af de forskellige armaturer. Samtidig var der et ualmindeligt godt samarbejde mellem bygherre, projektets øvrige rådgivere og Swecos lysdesigner. Det resulterede i, at lyset blev en integreret del af bygningen, og at lyset fremhæver arkitektur og rum uden at være påtrængende, samtidig med at det skaber en indbydende og spændende atmosfære.

For NN1, der bl.a. rummer kontorer, mødelokaler, bibliotek og kantine, har lysdesignet betydet en accentuering af den arkitektoniske vision om dynamiske rammer, hvor mennesker kan mødes. Belysningen møder Novo Nordisks funktionelle og visuelle behov, mens bygningens ikoniske værdi og identitet fremhæves. Bygningens fremtræden og funktionalitet i dag-, aften- og nattetimer understreges i den overordnede strategi for belysningen, hvor der også er fokus på bevægelse og flow gennem bygningen. Endelig sikrer strategien optimal belysning ved prioritering af belysningsniveauer, placering og styring.

Novo Nordisk lysdesign blåt ovenlys
Novo Nordisk lysdesign detaljer
Novo Nordisk lysdesign rødt ovenlys

Belysning i NN2

I NN2 blev der ligeledes arbejdet med en kombination af dagslys og kunstlys. For atriets ovenlys blev der udviklet et specielt belysningskoncept, hvor det kunstige lys styres og skifter farvenuancer og lysintensitet med inspiration fra dagslyset. Udfordringen var at arbejde med det kunstige lys’ farvenuancer og rytme op imod det foranderlige dagslys. Ovenlyset er udformet med 50 ovenlys kassetter, der transporterer dagslyset ind i rummet, så dette fremstår organisk, dynamisk og poetisk alt efter vejrlig. Ovenlys kassetternes udformning og retning i forhold til verdenshjørnerne har indflydelse på lys- og skyggespillet, der udspiller sig i løbet af dagen og året.

Den kunstige belysning iscenesætter ovenlysets karakteristiske udformning, og i døgnets mørke timer og vinterhalvåret hvor der er begrænset dagslys – træder den kunstige belysning særligt frem – hvor kassetterne fungerer som lærred for den dynamiske kunstige belysning. Belysningen er planlagt med ti belysningsscenarier, hver med en programmering af et dynamisk lysforløb. Scenarierne er programmeret, så de matcher dagslysrytme, arbejdstider og særlige mærkedage.

Lysdesignet har genereret en poetisk og naturlig oplevelse af omgivelserne, med stor gavn og glæde for medarbejdernes trivsel, effektivitet og velvære. Den stærke sammenhæng mellem arkitektur, funktioner, lyset og mennesket har været en bærende del af begrundelsen for, at Novo Nordisk campus vandt Den Danske Lyspris 2014.

Novo Nordisk lysdesign gardiner

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.