0 af 0 for ""

Glasfacade

Lyngby

Lundtofte Skole og Kulturcenter

Der er et indlysende behov for at gøre skolen til et mere naturligt omdrejningspunkt i lokalområdet. At give skolen en plads i lokalsamfundet – ikke som en isoleret enhed, men som en nærværende del af området.

Præmieret på Arkitekturens Dag 2023 med dommerbemærkningen: “Udvidelsen og ombygningen tildeles kommunens arkitekturpris for på én gang at tilføre ny arkitektonisk kvalitet og skabe rumlige muligheder og kvaliteter i og omkring den eksisterende bygning. Udvidelsen og ombygningen af skolen er med til forståelse for sin rumdisponering, materialevalg og udførelse et fremragende eksempel på indlevet arkitektur, som giver både skolen og lokalsamfundet nye muligheder.”

 

Lokation
Kongens Lyngby
År
2018-2022
Areal
Nybyg 631 m² | renovering 4.118 m² + udearealer
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rolle
Totalrådgiver: dispositionsforslag, projektforslag, for-/myndighedsprojekt og hovedprojekt, udbud, brugerinddragelse, IKT-ledelse, økonomistyring, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse, miljøundersøgelser
Byggesum
69 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Sophus Søbye Arkitekter | Kragh & Berglund Landskabsarkitekter
Trappe i Lundtofte Skole og Kulturcenter
Lundtofte Skole og Kulturcenter
Lundtofte Skole

Forbedret indeklima og inspirerende læringsmiljø

Lundtofte Skole ved Lyngby er en skole præget af en kultur, hvor dannelse, fællesskab, rummelighed, trivsel og engagement er de bærende værdier. De kreative fag bruges til at danne og fastholde et stærkt fælleskab, og det nybyggede kulturcenter er en understregning af skolens profil som kulturbærende i lokalområdet.

En omfattende helhedsrenovering af skolen skal løfte indeklimaet markant, skabe et bedre flow imellem funktionerne og give både elever og lærere et mere tidssvarende og inspirerende læringsmiljø. Eksisterende klasselokaler udvides i skolens brede gangareal – en løsning, der giver mulighed for differentieret undervisning i den enkelte klasse og aktivering af døde m2. I tillæg hertil udvides hver klasse med grupperum i åben forbindelse med klassen, og der etableres læringskarnapper i facaden.

Bygningerne forandres og transformeres desuden til et lokalt kultur-og læringscenter for klubber og foreninger, mikrobibliotek samt en moderne ramme for den nuværende skoleundervisning. Bl.a. flytter Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet og Klubben ind.

Trækonstruktion giver varme og lethed

Tilbygningen  er opført som en let bygning i limtræ, og den store limtræskonstruktion danner bogstavligt talt rammen om den nye tilbygning, spændt ud mellem de eksisterende skolebygninger som et sammenhængende, karakteristisk rum på tværs af skolegården.

Lundtofte Skole kulturcenter opstalt

»Helhed er det, at vi alle kommer med forskellige forudsætninger – vi skal være der sammen, vi skal alle trives, og vi skal rumme hinanden. Det er mere end en fælles adresse – det er en helhed!«

Følgegruppen, fra den brugerbaserede skitseringsproces
1 Eksisterende forhold
Lundtofte Skole kulturcenter diagram
2 Forbind niveauer
Lundtofte Skole kulturcenter diagram B
3 Tilpas, opdel og inddel rumlighed
Lundtofte Skole kulturcenter diagram C
4 Ny Lundtofte Skole og Kulturcenter
Lundtofte Skole kulturcenter diagram D
5 Forbindelse til eksisterende bygninger
Lundtofte Skole kulturcenter diagram E
6 Central scene
Lundtofte Skole kulturcenter diagram F
7 Fleksibel ruminddeling
Lundtofte Skole kulturcenter diagram G
8 Levende og aktiv facade
Lundtofte Skole kulturcenter diagram H
White box

Kulturcentret som lokalt samlingspunkt

Kulturcentret udspænder et nyt sammenhængende rum på tværs af skolegården. Facaden arbejder med genkendelige dimensioner fra de øvrige skolebygninger, men er samtidig med sine store vinduespartier sin egen – og en åben invitation til at komme indenfor. Den fleksible indretning af det nye kulturcenter betyder, at det både kan rumme større arrangementer med mange deltagere og flere mindre eller samtidige arrangementer.

I dagtimerne skal det fungere som det centrale samlingspunkt for skolens elever og lærere, hvor der bliver plads til teater, musik, morgensang og sociale arrangementer. Når eleverne så går hjem, slår kulturcentret dørene op for gæster og lokale borgere, som inviteres indenfor til arrangementer, koncerter og oplevelser. På den måde er det ikke alene skolen, men hele området, der får en ny bygning.

Udearelerne opgraderes med en udendørs scene, nedbrydning i mindre lommer, nye legemuligheder og bedre ankomst til skolen og kulturcentret. Det nye kulturcenter er blevet til på baggrund af en grundig brugerproces med mange engagerede borgere. KANTs projekt bygger på et foreliggende idéprogram med væsentlige ændringer og skal, når det står færdig, være samlingspunkt for lokalområdet og fungere som et kreativt og aktivt forsamlingshus, både dag og aften.

Lundtofte Skole og Kulturcenter
Lundtofte Skole og Kulturcenter

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.