0 af 0 for ""

Blå kuber

Herning

Lundgårdsskolen

Et fleksibelt indretningskoncept som kan tilpasses skolens årgange

Med et fleksibelt og kreativt kubekoncept har Lundgårdsskolen i Herning fået indrettet og udnyttet deres eksisterende arealer både ude og inde.

Lokation
Herning
År
Realiseret i 2018
Bygherre
Herning Kommune
Udendørsareal ved Lundgårdsskolen
Udendørsareal ved Lundgårdskolen

Indretningskonceptet bygger på store kuber som gennemgående grundelement, der kan varieres og indrettes på forskellige måder og tilpasses efter funktion og årgang – dermed kan kuberne invitere til både gruppearbejde, ro, samvær og leg i løbet af skoledagen.

Involverende brugerproces og idekatalog

”Visionen for indretningen af Lundgårdsskolens inde- og udearealer har været at udnytte de eksisterende arealer bedre, og skabe kreative rum for både gruppearbejde, bevægelse, leg og fordybelse. Det har vi gjort med et fleksibelt kubekoncept, som kan tilpasses formål, behov og brugergruppe i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.”
Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning & Fritd

Indretningskonceptet er udviklet på baggrund af en brugerproces med skolens ledelse og medarbejdere, hvor ønsker og behov blev kortlagt, og omsat til det konkrete indretningskoncept. Efterfølgende designede vi et katalog af forskellige ”kubemøbler”, og herfra har skolen selv udpeget de elementer og ideer, som er implementeret i den endelige indretning.

Arbejdsområde i Lundgårdskolen

Et fleksibelt kubekoncept

Indretningskonceptet har sit udgangspunkt i en grundkube på 2×2 meter, som kan varieres og indrettes alt efter, om der er behov for leg, ophold, bevægelse eller ro.

”På de indendørs arealer har vi placeret kuberne i afdelingernes store skoletorv, hvor de danner byer af små huse midt på torvet og små ”rum i rummet”. Kuberne er indrettet med sofanicher til fordybelse, aktivitetselementer, grupperum til to eller fire personer, og sofarotunder hvor eleverne hænger ud i løbet af skoledagen.”
Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning & Fritid

Kuberne kan således indrettes og bruges forskelligt. I udskolingen har eleverne implementeret blue screens til filmoptagelser i en kube, mens de mindre årgange har valgt huler og kravlevægge, hvor de kan søge ro i mindre skala. Desuden er der i alle skolens afdelinger placeret store oplægstrapper, som sammen med kuberne har resulteret i, at de store skoletorve er gået fra at være ubrugte arealer til at være aktiverende læringsmiljøer, som eleverne flittigt bruger i timerne og i frikvarteret.

Udearealer til læring og bevægelse

I arbejdet med Lundgårdsskolen er skolens udearealer blevet omdannet til nye, grønne miljøer, som indbyder til både fordybelse og aktivitet – også her er kuberne brugt, og fungerer som rumskabende elementer. Nogle er designet til gruppearbejde, andre med net, hvor eleverne kan slappe af, mens en tredje er indrettet med plantekasser, og anvendes i naturfagsundervisningen.

Kuberne er placeret på skolens nye forplads, og i gårdmiljøer mellem bygningerne, og udover kuberne er der designet en række lave plateauer med skrå overside, som til sammen danner et bugtende landskab, hvor eleverne kan sidde, ligge, løbe og lege. Udover de specialdesignede elementer er der blevet plads til en parkourbane, trampoliner samt en 600 meter lang løbebane rundt om skolen, hvor eleverne kan starte løb lige ud på fra deres egen klasse.

I samarbejde med vores bæredygtighedsteam er materialerne til kuber og indretning valgt med hensyn til bl.a. afgasning og et sundt og godt indeklima.

Kubekonceptet på Lundgårdskskolen

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.