0 af 0 for ""

Lundehusskolen aula

København

Lundehusskolen

Helhedsrenovering af bevaringsværdig skole fra 1943. Udgangspunktet har været at bevare eksisterende kvaliteter og så vidt muligt integrere nye løsninger i et samlet design. Alt er udført med respekt for skolens arkitekturhistoriske
værdier.

Lokation
Lersø Parkallé 152, København Ø
År
2017-2020
Bygherre
Københavns Kommune, ByK
Areal
12.000 m²
Rolle
Arkitektrådgiver
Byggesum
122 mio. kr.
Samarbejdspartnere
TRUST: Enemærke & Petersen | Sweco Architects | Nøhr & Sigsgaard | Norconsult | DOMINIA | Lytt Architecture | Kragh & Berglund
Foto
Laura Stamer
Lundehusskolen aula
Lundehusskolen aula
Lundehusskolen gangareal

Respekt for arkitektonisk kvalitet

Et gennemgående fokus i helhedsrenoveringen af den bevaringsværdige Lundehusskolen fra 1943 har været at fastholde og forstærke de arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter, som skolen er født med, samtidig med at luft-, lys- og akustikforholdene overalt er forbedret.

Skolen er opgraderet til at matche nutidens læringsprincipper og den ændrede elevsammensætning på skolen – blandt andet med indretningen af et nyt autismeafsnit i den eksisterende gymnastiksalsfløj. Tidligere faglokaler og personalefaciliteter er blevet omdisponeret med nye funktioner. Det eksisterende gårdrum med gamle bevaringsværdige træer er blevet omdannet til en helhed med integreret inklusionsområde for det nye autismeafsnit. Gangarealerne er aktiveret med indbyggede sidde- og opholdsnicher, som kan bruges til både gruppearbejde og individuel fordybelse, ligesom vinduesplader og vindueslysninger er udført i en dybde, så de kan benyttes som siddeplads.

Lundehusskolen snit

Nutidigt læringsmiljø

Den overordnede vision har været at skabe en mere helstøbt skole, hvor der via indretning, nyt fast inventar og belægninger er fokus på at styrke orienteringen i skolen – stærkest i specialafsnittet. Løsningerne hjælper alle skolens børn til en bedre skoledag. Der er i helhedsrenoveringen stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima mht. luft, lys og akustik i undervisningsrummene.

Lundehusskolen er efter renoveringen blevet et stimulerende læringsmiljø, som opmuntrer til både leg og fordybelse – også for børn med særlige udfordringer. Det nye specialafsnit er tænkt sammen med det eksisterende specialområde på modsatte side af bygningen, så materialevalg går igen og er genkendeligt for børnene. Specialområdet indeholder elementer til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Lundehusskolen gangareal
Lundehusskolen autismeafsnit
Lundehusskolen autismeafsnit
Lundehusskolen faglokale

En værdiskabende farvesætning

Det særlige element i renoveringen er den bevidste og klare linje i både farvesætningen og i valget af materialer, der nyfortolker og reaktualiserer den oprindelige skolearkitektur og tydeliggør funktioner, kvaliteter og indbyrdes sammenhænge. Fra start har billedkunstner Malene Bach været tilknyttet projektet, og med afsæt i den farveholdning, som karakteriserede den periode skolen er opført i, er der udviklet en ny farvepalette, som komplementerer farverne i de originale og bevarede gulve. Den nye palette er brugt i arkitektur og inventar med sensibilitet og omtanke.

Farverne er markant til stede ved ankomsten til skolen i foyer, trappe-og gangarealer, og i den store aula, som hele skolen er bygget op omkring. I andre områder af skolen, hvor man skal kunne fokusere og koncentrere sig – i fx klasselokaler og grupperum – er farverne mere nedtonede.

Lundehusskolen barn ved rød væg
Lundehusskolen aula
Lundehusskolen trædetalje
Lundehusskolen gangareal
Lundehusskolen gangareal
Lundehusskolen aula
Lundehusskolen trappegang
TRUST -et tillidsbaseret samarbejde

Projektet er udført i TRUST – det strategiske partnerskab med Københavns Kommune – hvor vi arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører har siddet side om side og arbejdet på renoveringsprojektet. Det tætte tværfaglige samarbejde har optimeret vores processer og har gjort, at vi alle tager ansvar for det samlede projekt, og at vi har fundet de gode løsninger sammen.

Der har været et tæt samarbejde med både brugerne fra start, hvilket har gjort, at vi kunne skabe de rigtige løsninger til de forskellige områder på skolen og imødekomme de særlige behov og ønsker, der har været til specialafsnittet. Ydermere har det gode samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgivere og billedkunstner Malene Bach bevirket, at skolen er opdateret til de nutidige behov med respekt for den eksisterende arkitekturs karakter, hvor farverne og indretningen tydeliggør den rumlige organisering.

Lundehusskolen aula

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.