0 af 0 for ""

Havn

Danmark

Levetidsvurdering af 46 kystanlæg langs den jyske vestkyst

For Kystdirektoratet skal Sweco vurdere tilstanden og levetiden af 46 kyst- og havneanlæg langs den jyske vestkyst.

Formålet er at få klarhed over, hvilke udfordringer Kystdirektoratet står overfor de næste 50 år i forhold til at opretholde anlæggenes funktion og sikkerhed.

46

kyst- og havneanlæg langs vestkysten

Lokation
Den jyske vestkyst
Kunde
Kystdirektoratet
Samarbejdspartnere
Geopartner A/S | SensorSurvey A/S | Dykkerstaal A/S | Storm Marine Aps.
Ydelser
Tilstands- og levetidsvurdering. Undersøgelser over og under vand, opmåling af konstruktioner, vurdering af restlevetid i forhold til nedbrydning, klimaforandringer, havspejlsstigninger, ændrede bølgeforhold og kystmorfologi. Levetidsrapport med identifikation af udbedringsbehov.
Omfang
46 kystanlæg fordelt på ca. 350 kilometer af den jyske vestkyst.
Status
Forventes realiseret i 2022
Verdensmål
9, 11 og 13
Kystbeskyttelse
Kystbeskyttelse

Kystdirektoratet ønsker at få klarhed over, hvilke udfordringer Vestkystens moler, sluseanlæg, navigationslys, kajanlæg, diger og dæmninger står over for i de næste 50 år, når man tager fremtidens klima i betragtning. Nogle anlæg er næsten 100 år gamle, og projektet skal derfor klarlægge det fremtidige investeringsbehov for anlæggene.

Grundige eftersyn både over og under vand

I undersøgelsen af anlæggene skal lokale dykkerhold fra Hanstholm ud at se på konstruktionerne under vand. Konstruktionerne måles op over og under vandet af underrådgivere med state-of-the-art feltudstyr for at tilvejebringe en komplet 3D-datamodel over anlæggene, som taler sammen med Kystdirektoratets eget facility management-system.

Sweco hopper i gummistøvlerne og supplerer denne viden med en fysisk gennemgang. Den samlede viden bruger Sweco til at vurdere tilstanden og restlevetiden af anlæggene i relation til nedbrydning, klimaforandringer, havspejlsstigninger, ændrede bølgeforhold og kystmorfologi.

Investering i maritim infrastruktur

I en samlet rapport for alle konstruktionerne udarbejder Sweco en prioriteret liste for udbedringsbehov på baggrund af restlevetid. Desuden udpeger Sweco de fem værst medtagede anlæg, som har behov for at blive udbedret først.

Kystdirektoratet skal bruge undersøgelsen og rapporten som grundlag for, hvilke investeringer, der skal foretages i vores maritime infrastruktur.

Eksperter fra ind- og udland

For at løse opgaven bringer Sweco fagkompetencer og eksperter i spil fra lokalt, regionalt og nationalt niveau og involverer desuden verdens førende digespecialist fra Holland i projektet. De primære undersøgelser skal være færdige i midten af oktober 2021, og hele arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2022. Projektet har en ramme på 20 mio. kr.

Sweco viser i deres tilgang til løsning af opgaven gode og konkrete oplæg til gennemførelse af opgaven og udviser en god forståelse for den udbudte opgave og Kystdirektoratets krav. I organiseringen har Sweco indtænkt gennemgående medarbejdere på projektets spor og tager højde for vejrfølsomme og kritiske anlæg, hvilket Kystdirektoratet vægter rigtig højt i forhold til overholdelse af den udbudte tidsplan. Samtidig er valget af Sweco også begrundet med at arbejdet integreres med Kystdirektoratets eget facility mangement-system (KAMIK) og inddrager eksperter inden for klimaforandringer.
Kystbeskyttelse

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.