0 af 0 for ""

Kystsikring af Solrød Kommune

Solrød

Kystsikring af Solrød Kommune

Mere end 1200 ejendomme opnår beskyttelse eller anden fordel af kystsikringsinitiativerne som følge af projektet

Køge Bugt er udpeget som nationalt risikoområde for oversvømmelse, og på den baggrund har Solrød Kommune valgt arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco til at kystsikre de truede områder, der strækker sig over boligområder på tværs af hele kommunen. Projektet betyder, at flere end 1200 ejendomme opnår beskyttelse eller anden fordel af kystsikringsinitiativerne.

Lokation
Solrød
År
Igangværende
Kunde
Solrød Kommune
Areal
Ca. 1200 ejendomme
Ydelser
Detailprojektering af sluseløsninger samt vandhåndtering i form af kvalificeret viden om fremtidens stormfloder og vandmængder og brug af relevante værktøjer til vurdering af oversvømmelse.

EU-direktiv

EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 14 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse af et fremtidigt ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse af mulige indsatser.

En naturlig del af omgivelserne

Sweco trækker på erfaringer fra klimatilpasning og kystbeskyttelse fra andre steder i Danmark til at detailprojektere sluseløsningerne. Vandhåndteringen er baseret på viden om fremtidens stormfloder og vandmængder samt relevante værktøjer til vurdering af oversvømmelse. Sluseløsningerne designes, så de bliver integreret i omgivelserne og anlægsarbejdet udføres så det er til mindst mulig gene for natur og samfund.

Anlægsomkostningerne er estimeret til ca. 7 mio. kr. Projektet blev igangsat ultimo 2020 og løber frem til foråret 2021, hvorefter en entreprenør udfører arbejdet over sommeren.

”Sweco er blevet valgt, fordi de præsenterede en alternativ og attraktiv tilgang til at løse opgaven baseret på den nyeste viden inden for klimatilpasning. Projektet indebærer specialdesignede sluseløsninger til Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å og terrænforhøjning ved Holmehusvej, så der opnås et ensartet sikringsniveau for hele området.”

Lotte Lodbjerg Kjær, miljøchef, Solrød Kommune

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.