0 af 0 for ""

Kystsikring af Enebærodde - Sweco Danmark

Nordfyn

Kystsikring af Enebærodde

Kystsikringprojekt der sikrer adgangsvejen ud til Enebærodde mod erosion

Kystsikringsprojektet omfatter etablering af en ca. 565 m lang skråningsbeskyttelse fordelt over to strækninger af adgangsvejen Halshusene ud mod Kattegat, med fokus på de risici, anlæggene står overfor relateret til funktion og sikkerhed de næste 25 år.

Lokation
Nordfyn
Ordregiver
Nordfyns Kommune
Udførelsesperiode
2022 – 2023

Projektets fokus er at beskytte den eneste vej på Enebærodde i Nordfyns Kommune mod erosion og underminering på den kystnære strækning. Derfor ønskes der at implementere en skråningsbeskyttelse. Projektet sigter ikke mod at forhindre oversvømmelser, men udelukkende at forhindre vejerosion.

Projektering og teknisk rådgivning

Sweco har af Nordfyns Kommune fået tildelt opgaven om at foretage den tekniske rådgivning for projektet og gennemfører alle projektfaserne, herunder anlægsprogram, dispositionsforslag , projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, licitation samt byggeledelse og tilsyn.

I forbindelse med projektering udarbejdes hydraulisk numerisk modellering af bølgehøjde og vandstand, som tager udgangspunkt i opmålte profiler, hvor sammenhængen mellem høje vandstande og bølger er analyseres. På baggrund af analysen bestemmes sikringsniveauer, som er blevet beregnet på baggrund af med et klimatillæg.

Som en del af projektet gennemføres desuden geotekniske undersøgelser for at vurdere jordbundsforholdene, hvilket indebærer boringer, jordprøver og tests for at bestemme egenskaber af materialer for i det kystnæreområde.

Til grundlag for projekteringen anvendes hydrauliske analyser, geotekniske undersøgelser med henblik på at udforme optimal kystsikring, som skal designes og dimensioneres som en skråningsbeskyttelse, der har til formålet at bevare og beskytte mod erosion og underminering af adgangsvejen Halshusene ud til Enebærodde.

Vores ydelser

Bathymetrisk opmåling
Geotekniske undersøgelser
Hydraulisk numerisk modellering af bølger og vandstand
Sediment transport
Design af skråningsbeskyttelse
Grundig involvering af bygherre (kommenteringsmøde, projekteringsmøde mv.)
Borger inddragelse og politisk præsentation
Natura 2000-væsenlighedsvurdereing
Myndighedshåndtering (kystbeskyttelsestilladelse og VVM-screening)
Klargøring af udbudsmateriale
Licitation og kontrahering
Byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og tilsyn

Oversigt over kystsikring af Enebærodde - Sweco Danmark