0 af 0 for ""

Gauerslund Fællesinstitution

Vejle

Kong Gauers Gård

Danmarks første kombinerede plejecenter og børnehave

Gauerslund Fællesinstitution er det første byggeprojekt i Danmark, som kombinerer plejehjem og daginstitution i ét samlet byggeri. Projektet viser vejen for, hvordan vi kan gentænke måden vi opfører institutioner og offentlige byggerier i Danmark – og hvordan mennesker kan bo og leve sammen på tværs af alder og give merværdi i hverdagen.

Lokation
Vejle | Danmark
År
Igangværende
Bygherre
Vejle Kommune
Størrelse
27.000 m2
Ydelser
Arkitekt- og ingeniørrådgivning, bygningsdesign
Verdensmål
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17

Aktivitetscenter til hele byen og lokalområdet

Gauerslund Fællesinstitution er et unikt projekt, som vil bidrage til at øge sammenhængskraften i lokalområdet i Vejle. Mange danske plejecentre inddrager allerede besøg fra lokale børnehaver med stor succes, og de fælles oplevelser er givende for både børn og ældre. Visionen med projektet er at skabe et byggeri, som med sin udformning vil understøtte møder og interaktion mellem børn, plejehjemsbeboere og resten af byen. Centralt i projektet placeres derfor et stort aktivitetscenter, hvor både plejehjemsbeboere, plejepersonalet, daginstitutionen, gæster og borgere fra resten af byen kan samles til fx cafébesøg, kreative værkstedsdage, banko eller torvedage – og mødes i naturlige kontekster.

Fælles udearealer med trivsel og sundhed i fokus

Fællesinstitutionens udearealer designes med fokus på at sikre, at områderne kan benyttes af mange forskellige brugere i løbet af en dag. Eksempelvis kan udearealerne ved daginstitutionen, som indrettes med aktivitetselementer, benyttes som boldbaner og mountainbikeruter, der kan benyttes af daginstitutionen i dagtimerne eller af børnene fra det nærliggende boligområde og byens skole. Desuden kan områderne også anvendes som balance- og motorikbaner for motionister, der kommer forbi området på deres vej gennem byen, mens en eventuel dyrehave vil være til stor glæde og gavn for både daginstitutionens børn, plejehjemmets beboere og byens familier.

Gauerslund fællesinstitution indendørs
Grønt område ved Gauerslund Fællesinstitution

Verdensmålene som screenings- og designværktøj

I udviklingen af Gauerslund Fællesinstitution har Swecos arkitekter og ingeniører screenet hele projektet i forhold til FN’s 17 Verdensmål. Der indarbejdes tiltag, som i større eller mindre grad bidrager til 15 ud af de 17 verdensmål i en dansk kontekst – fx mål 11 om ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ og mål 13 om ’Klimaindsats’, hvor der fx arbejdes med regnvandsopsamling, småskala-fødevareproduktion og biodiversitet.

Landskabsplan for Gauerslund Fællesinstitution

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.