0 af 0 for ""

Kolding Bypark

Kolding

Klimatilpasning af Kolding Bypark

Innovativt projekt der skaber attraktive byrum

Området i og omkring Kolding Bypark ligger i et lavtliggende område, som modtager store mængder vand ved kraftig nedbør. Formålet med projektet var at klimatilpasse dele af Kolding Midtby ved at forsinke regnvandet i Byparken ved kraftig nedbør og anvende det til at skabe mere attraktive fællesarealer i området, samtidig med at oversvømmelse af de omkringliggende boliger mindskedes.

Sweco rådgav Kolding Kommune i klimatilpasningen af Kolding Bypark. Visionen var at skabe klimarobuste løsninger for håndtering af overfladevand med fokus på rekreative løsninger for borgere og brugere. Sweco var totalrådgiver fra idéfase til idriftsættelse af parken, hvor der blandt andet blev gennemført en omfattende interessentinddragelse.

Lokation
Kolding
År
Realiseret, 2019
Kunde
Kolding Kommune og BlueKolding
Areal
Ca. 14.000 m2
Ydelser
Projektledelse med styring af tid og økonomi, Planlægning og idekatalog med fokus på innovation, Design af LAR-løsninger, Landskabelig modelleringProcesfacilitering ifm. interne og eksterne workshops, Opfølgning på aktiviteter omkring interessentinddragelse, Projektering og udbud
Samarbejdspartnere
Nature moves
Foto
Søren Gylling
Verdensmål
3, 9, 11, 13 og 15
Kolding Bypark
Kolding Bypark

Innovativt projekt der skaber attraktive byrum

Området i og omkring Kolding Bypark ligger i et lavtliggende område, som modtager store mængder vand ved kraftig nedbør. Formålet med projektet var at klimatilpasse dele af Kolding Midtby ved at forsinke regnvandet i Byparken ved kraftig nedbør og anvende det til at skabe mere attraktive fællesarealer i området samtidig med, at oversvømmelse af de omkringliggende boliger mindskedes. Sweco rådgav Kolding Kommune i klimatilpasningen af Kolding Bypark. Visionen var at skabe klimarobuste løsninger for håndtering af overfladevand med fokus på rekreative løsninger for borgere og brugere. Sweco var totalrådgiver fra idefase til idriftsættelse af parken, hvor der blandt andet blev gennemført en omfattende interessentinddragelse.

Regnvand som ressource

Kolding Bypark er et innovativt eksempel på, hvordan man gennem tidlig og løbende brugerunddragelse kan designe attraktive bymiljøer og byrum til alle borgere, og hvor man samtidig kan integrere klimasikring. Klimasikringsprojektet Kolding Bypark omfatter bl.a. nye stier, træer, broer og blomster, som inviterer til ophold, mens byparken er med til at klimasikre Kolding by og gøre parken endnu mere levende.

Klimasikringsprojektet i byparken består bl.a. af et vandløb, der udgør bunden af et regnvandsbassin. Vandløbet snor sig rundt i parken og er omkranset af en blomstereng og et bassin, der aflaster Marielundsledningen – én af Koldings tre store regnvandsledninger, som kan rumme 4000 kubikmeter vand. Kolding Bypark udnytter behovet for et klimasikringsprojekt og regnen som ressource. Sweco har designet den attraktive bypark, der byder på nye opholdsrum og mødesteder samt aktiviteter som byhaver, bålplads og hængekøjer, samtidig med at regnvandet bruges til at ’forskønne’ byparken.

Brugerinddragelse

Ved at inddrage lokalbefolkningen og andre interessenter har vi kunne designe en bypark, der imødekommer og indfrier lokalbefolkningens behov og ønsker for en attraktiv bypark, som både unge og ældre vil have lyst til at bruge. Derfor er der også gjort plads til leg og fordybelse.

Kolding Bypark

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.