0 af 0 for ""

køhlers have

København

Køhlers Have

Køhlers Have kobler det gamle og nye Sydhavnen sammen

Køhlers Haves i Københavns Sydhavnskvarter består af tre boligkarréer og er inspireret af Sydhavnens traditionelle stil fra 1950-70’erne. Projektet tager udgangspunkt i Sydhavnens eksisterende arkitektur og traditionelle københavnerboliger med saddeltage, håndstrøgne mursten og vinduesrammer i klassiske farver. De 384 boliger er opført i tre boligkarreer, som forbindes af gangbroer mellem bebyggelsernes tagterrasser og giver mulighed for et helt særligt sammenhold for beboerne. 

Køhlers Have står som et stærkt eksempel på, hvordan man kan tilføje en ny bebyggelse i harmoni med den eksisterende by-og lokalområde og samtidig skabe tidløs arkitektur forankret i et steds særlige karakter.

Lokation
København S
Bygherre
AG Gruppen
Areal
385 lejligheder
Ydelser
Arkitektrådgivning og miljøundersøgelser
Foto
DS Stålprofil
Status
Realiseret, 2023

Køhlers Have er opkaldt efter Vilhelm Køhler – stifteren af Frederiksholm Teglværk i Sydhavnen – og består af tre karréer á 4-6 etager og grænser op mod hinanden og danner et y-formet gadeforløb i midten. Alle tre bygninger består af fællesarealer og tagterrasser med udgang fra 5. etage, herunder med et væksthus på toppen af bygningen mod nord og kun et stenkast fra den kommende metrostation Mozarts Plads, mens Københavns Rådhusplads, Valbyparken og Amager Fælled ligger indenfor gå- og cykelafstand.

Arkitektonisk hovedgreb med afsæt i “det gamle Sydhavn”

Boligkarréerne kendetegnes ved røde tage og gule teglfacader med detaljer, der signalerer bygningernes funktion. De tre bygninger er konceptuelt ens, men varierer i teglens nuancer, fugernes farve og detaljer, hvilket giver dem hver sin karakter, mens tagkonstruktioner varierer mellem sadeltage og flade tage, som bryder karréernes skala og understøtter sammenkoblingen til de eksisterende åbne karréstrukturer i Sydhavnen.

Sydhavnen er især kendetegnet ved de røde tagflader, der både på tæt hold og fra lang afstand, skaber stor synlighed og arkitektonisk sammenkobling for bydelen som et samlet hele. Herudover er de gule teglfacader og bygningsudsmykninger i røde tegl kendetegnende, som skaber let aflæselige facader i den forstand, at bygningsudsmykningerne tilkendegiver funktionen inde bag facaden. De tre karrébebyggelser er udformet på samme måde som en familie af bebyggelser, der form- og materialemæssigt har stor sammenhæng, mens nuanceringer gennem tegl og tekstur, fugefarve, murdetaljeringer, vinduesfarver og opsprosninger skaber variation karréerne imellem.

 Alle bebyggelserne fremstår primært i gule tegl op til underkant af 4. etage, hvor en horisontal deling skaber en overgang til tag via en gesimskant og et materialeskifte til en mørkerød taginddækning i metal. Hver af de tre karréer fremstår med sin egen farveidentitet gennem vinduer og altaner. Vinduer og altaner på bygning 1 fremstår i gyldne toner, på bygning 2 i mørkerøde toner og på bygning 3 i vogngrønne toner. Forskellige tematiseringer indenfor murdetaljeringer og røde eller rødbrune teglfarver er med til at give de tre bebyggelser hver sin karakter.

Gårdrum og beplantning

Den gamle del af Sydhavnen er et af de mest autentiske områder i København; det er rustikt og ærligt – og det er beplantningen også, og derfor har vi i arbejdet med landskabet haft fokus på at tilføje sydhavnsstemning for specielt arealerne omkring bygninger og en mere styret karakter i gårdrum med stor diversitet.

Projektet består af tre gårdrum; Det sanselige gårdrum, der fokuserer på biodiversiteten ved at indtænke en beplantning, som tiltrækker sommerfugle, fugle og insekter. Gårdtippen med et mere vildt beplantningstræk inspireret af Sydhavnstippen og er domineret af enkeltstående mellemstore træer, der har hver sin specielle karakteristika. Det tredje gårdrum, Skovgården, er ‘skoven i byen, og består af en grøn flade der kan ses som en skovlysning, hvor der er plads til leg og aktiviteter med løvfældende og stedsegrønne træer.

Beplantningen til Sydhavnsgade tager udgangspunkt i bydelens klassiske beplantning og henter desuden inspiration fra naturen på Sydhavnstippen et stenkast derfra. Platantræet fungerer som det dominerende træ og komplimenteres af andre blomstrende og mindre træer, ligesom beplantningen under og mellem træer vil primært bestå af lave bunddækkende buske og fremstå i mørkegrønne nuancer med hvid blomstring. Langs Borgmester Christiansens Gade, i den grønne kile, er der plantet en flerårig frøblanding med blomst, der komplimenteres af forskellige buske, og mod de private kantzoner blander beplantningen sig med buske af Avnbøg, som derigennem vil afskærme kantzonen.

Miljøundersøgelser

Forud for opførelsen af boligblokkene har Sweco leveret alle rådgivningsydelser i relation til nedrivning af de eksisterende bygninger samt miljøundersøgelserne frem mod §8-tilladelsen inklusive den tilhørende korrespondance med myndighederne.

Swecos miljøydelser indebærer:

– Supplerende og afgrænsende forureningsundersøgelser i jord, grundvand og poreluft
– Risikovurdering og projektering af indeklimasikring
– Borearbejde og jordprøvetagning til forklassificering af overskudsjord
– Udarbejdelse af jordhåndteringsplan
– Kortlægning af problematiske stoffer i byggematerialer i eksisterende bygninger
– Myndighedsbehandling inklusive §8-proces

Køhlers Have er certificeret til DGNB Guld og kommer i fremtiden også til at bestå af en daginstitution og plejecenter.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.