0 af 0 for ""

Køge Jorddepot oppefra 2

Køge

Køge Jorddepot og havneudvidelse

Udvidelse af Køge Havn

En større udvidelse af Køge Havn forventes afsluttet i 2021, og som en del af havneudvidelsen etableres et jorddepot, der senere vil overgå til havneareal.

Etableringen af den nye havn og Køge Jorddepot betyder, at der via opfyldning med ren og mindre forurenet jord fra de mange byggeprojekter på Sjælland skal skabes mere havneplads. Køge Jorddepot ligger på den sydlige del af havneområdet og breder sig over ca. 42 hektar.

Projektet gennemføres i forbindelse med Køge Kommunes byudvikling af tidligere havnearealer syd for den eksisterende havn og rummer store muligheder for både erhvervslivet, kommunens borgere og de mange besøgende i området.

Lokation
Køge
År
Forventes realiseret i 2021
Kunde
Køge Kommune, Køge Havn og Per Aarsleff A/S
Areal
62 ha
Ydelser
VVM-undersøgelser, modellering af bølger og strøm, overvågningsprogram for hav- og vandmiljø, geotekniske undersøgelser
Samarbejdspartnere
DHI, Hasløv og Kjærsgaard, Force Technology, Dissing + Weitling
Foto
Tobias Thomas / TTFILM
Verdensmål
3, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 17
Køge Jorddepot oppefra
Køge Jorddepot oppefra 3

Byudvikling og bæredygtighed

Et af kommunens fokuspunkter har været at skabe en mere sund byudvikling samtidig med erhvervshavnens udbygning. Udvidelsen af Køge Havn bidrager til større og bedre havneforhold samt mulighed for videreudvikling af Køge by. Udvidelsen af Køge Havn udføres under hensyntagen til fremtidige klimascenarier, og derudover har man særligt fokus på genanvendelse af uddybningsmaterialer og opgravningsmaterialer samt nyttiggørelse af forurenet jord.

En stor del af det opgravede uddybningsmateriale er genanvendt som et undersøisk depot, som nu indgår som del af opfyldningen for Unitterminalen. Ud over etablering og drift af depot til lettere forurenet jord, omfatter Swecos assistance også projekter for anvendelse af ren jord, bl.a. til de nye rekreative områder omkring marinaen samt til en 600 meter lang og 10 meter høj afskærmende vold mellem de kommende erhvervshavnearealer og de rekreative arealer omkring marinaen.

Køge Jorddepot oppefra 4

Swecos ydelser

Sweco er involveret i udbygningen af Køge Havn og etablering af jorddepot, og er rådgiver for Køge Kommune/Køge Havn i forbindelse med etablering af Unitterminal/godsterminal, som breder sig over yderligere ca. 20 hektar, dækmoler, rekreative områder og strande nord for Køge Havn.

Vi har bl.a. udført VVM-undersøgelser, modellering af bølger og strøm, overvågningsprogram for hav- og vandmiljø og geotekniske undersøgelser. Vi har desuden hjulpet nogle af de første lejere på det indvundne depotareal med design af pælefunderede tankanlæg og belægninger.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.