0 af 0 for ""

Metropol ny facade

København

Københavns Professionshøjskole

En ny bygning og en ombygning af det eksisterende uddannelses- og læringsmiljø i Sigurdsgade styrker professionshøjskolens campuskarakter og samspil med byen. Projektet har særligt fokus på udvikling af nye samarbejder og øget synlighed.

Beliggenhed
København N
År
201f3-2017
Bygherre
Københavns Professionshøjskole
Areal
Nybyg: 5.200 m² / ombygning: 8.300 m²
Anlægssum
150 mio. kr
Rolle
Arkitekt og totalrådgiver
Ydelser
Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse i alle faser og IKT
Samarbejdspartnere
Elindco | OBH Gruppen | Active City Transformation (ACT)
Metropol facadedetalje
Metropol vinduesdetalje
Metropol model

Sammenhæng mellem uddannelser og lokalområdet

Projektet tog afsæt i Professionshøjskolen Metropols campusstrategi, som har til formål at forvandle ’mange m² til kloge m²’. Strategien skaber sammenhæng mellem Metropols mange professionsuddannelser og har særligt fokus på udvikling af nye samarbejder og øget synlighed – både inden for den enkelte uddannelse og mellem uddannelserne og lokalområdet.

1 Eksisterende forhold
Metropol Diagram A
2 Udfordring: manglende åbenhed til uderum
Metropol Diagram B
3 Løsning: Åbne i kantineområdet
Metropol Diagram C
4 Løsning: zonering af gaderum
Metropol Diagram D
5 Endelig løsning
Metropol Diagram E
White box

Fra småindustri til campus

Professionshøjskolen Metropol i Sigurdsgade ligger i et blandet byområde med en lidt rå og upoleret karakter. Den karakter er ført over i de nye facader i cortenstål. Det rå stål beklæder den nye bygning, trækker sig i et bånd forbi hovedindgangen i en eksisterende bygning og op på den nye tagetage på den gamle, bevaringsværdige bygning.

Facaden er specialudviklet og består af perforerede plader med lys bagved. Foran glaspartier fungerer facadepladen som skodder, der kan justere dagslysindtaget.

Professionshøjskolens lysende facade markerer den nu i gadebilledet – og i bydelens bevidsthed.

Metropol lysende facade
Metropol materialedetalje
Metropol facadedetalje
Metropol facadedetalje

Højnet studiemiljø

Kort efter projektstart blev Sweco Architects´ ydelser udvidet til at omfatte alle projektfaser. Derfor analyserede vi, i tæt samarbejde med bygherre, det foreliggende projekt, hvorefter alle projektets funktionelle sammenhænge blev udfordret og efterprøvet. Bagefter udviklede vi i samarbejde med brugerne et detaljeret byggeprogram, som blev brugt som et gennemgående værktøj til kvalitetssikring i alle projekteringsfaser.

Resultatet blev, at vi fik højnet det eksisterende studiemiljø og skabt plads til 900 nye studerende på Ernærings- og Sundhedsuddannelserne.

Metropol grupperum
Metropol gangareal
Metropol siddeareal
Metropol aula i kantine
Nyt fagligt miljø

Fremtidens Professionshøjskole Metropol består af en række faglige miljøer fordelt sådan, at der opstår flest mulige fællesarealer i de fysiske overgange mellem de enkelte uddannelser.

Den nye bygning, bygning B, rummer ernæringsuddannelserne med teknisk krævende undervisningsfaciliteter og kompetencefællesskaber. Kompetencefællesskaberne er en nytænkning af laboratorie-, forsknings- og undervisningsfaciliteterne, som understøtter synergier på tværs af fagene.

‘Praksishuset’ for bl.a. fysioterapeuter og sygeplejersker har en tværfaglig funktion, som samler uddannelserne omkring træningsfaciliteter med simulationsrum og åbne konsultationsfaciliteter, hvor de studerende for første gang møder borgeren.

Metropol faglokale
Metropol faglokale
Metropol gangareal
Metropol faglokale
Metropol trappedetalje

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.