0 af 0 for ""

Knudrisrækkerne oppefra

Aarhus

Knudrisrækkerne

Fra udtjente loftsplader til levende facader

Fællesskab, ualmindelige almene boliger og upcycling er nøgleordene for et nyt træhusbyggeri med 89 almene boliger i Knudrisgade i Aarhus. Bag det vundne konkurrenceprojekt for Boligkontoret Århus står teamet Q-Konsortium.

Lokation
Aarhus C
År
2019-
Bygherre
Boligkontoret Aarhus
Areal
7.385 m² | 89 boliger
Byggesum
110 mio. kr.
Rolle
Arkitektrådgiver
Samarbejdspartnere
Konsortiet Q-Construction, Enkon og Frede Andersen VVS | MOE | VEGA Landskab
Verdensmål
3, 11 og 12
Visualiseringer
Tomorrow
Knudrisrækkerne facade
Knudrisrækkerne facade
Knudrisrækkerne altan

Fællesskab, ualmindelige almene boliger og upcycling

Visionen har været at skabe en bygning, der vil lokalområdet og dets skala, men som også vil bidrage med nye oplevelser i nærmiljøet. En bygning, der med dobbelthøje rumligheder og anderledes planer udfordrer tankerne om dét at bo alment. En bygning, der på den ene side peger fremad med et usædvanligt bæredygtigt koncept, men samtidig tager fortidens historie med sig ved at genanvende dele af det eksisterende hus.

CO2-aftryk

På grunden har der i de sidste 100 år ligget et væld af strukturer, der hver især har afløst hinanden – fra stalde, til værksted og fabrik og senest kontorhus og ungdomskulturhus. Hvis man fokuserede på grundens CO2-aftryk i stedet for på bygningernes, ville man finde ud af, at denne grunds aftryk sandsynligvis ville kunne ses fra månen. Så meget er der blevet bygget og revet ned i de sidste 100 år. Derfor er der brug for nytænkning ift. at nedsætte CO2-aftrykket. Projektet imødekommer dette ved at genanvende de største CO2 syndere i det eksisterende byggeri – nemlig aluminiumsloftsplader og vinduer. Disse bliver upcyclet og indgår som en del af de nye boligers facadeudtryk – en synlig bæredygtighedsstrategi. Byggeriet i træ vil være med til at hæve DGNB-scoren og sikre bygherre et guldbyggeri uden problemer – hvor særligt kriterierne angående livscyklus, miljø, nedrivning og genanvendelse vil score højt.

1 Eksisterende forhold
Knudrisrækkerne diagram A
2 Byggefelter og klargøring af grund
Knudrisrækkerne diagram B
3 Zonering
Knudrisrækkerne diagram C
4 Identitet og skala
Knudrisrækkerne diagram D
White box
White box

1. Eksisterende forhold
Det gamle kontorhus, der tidligere har rummet Aarhus folkeregister og nu midlertidigt er udlagt som ungdomskulturhus, skal nedrives og potentielt upcycles som del af 7.385 m2 almene boliger i midten af Aarhus. Området er i dag primært parkeringsareal, men fungerer også som smutvej i lokalområdet og indeholder bl.a. den populære daginstitution Skattekisten.

2. Byggefelter og klargøring af grund
Matriklen er opdelt i 6 byggefelter, hvor det kommende byggeri skal disponeres indenfor. På sigt vil nabobebyggelsen også blive udviklet efter samme lokalplan. Udover at den eksisterende bygning skal nedrives og upcycles i så stort omfang som muligt, skal der også fjernes forurenet jord.

3. Zonering
Når byggefelterne fyldes ud i forhold til lokalplanens krav, skabes der en naturlig opdeling af matriklen. Med østsidens status som smutvej i nærmiljøet udvikles den zone i en mere urban retning, hvor vejforbindelsen bevares og udbygges. Derfor placeres parkering og renovation på denne side. Som modstykke til den urbane del etableres en mere grøn vestside. Her etableres nyttelandskaber og plads til rekreation.

4. Identitet og skala
Den sammensatte bygningskrop skaleres, så den naturligt indpasses i de forskellige skalaer på området
– der arbejdes aktivt med et varieret facademotiv.

1 Eksisterende bygning
Knudrisrækkerne upcycling A
2 Bygningens tilstand
Knudrisrækkerne upcycling B
White box
White box
3 Upcycling
Knudrisrækkerne upcycling C
4 Den usynlige upcycling
Knudrisrækkerne upcycling D

Den synlige Upcycling

1. Eksisterende bygning
Den eksisterende bebyggelse består af to bygninger. Hovedbygningen er fra 1967 og om-og tilbygningen er fra 1991. Materialekortlægningen konkluderer, at der kan genanvendes beton, mursten, vinduer og alulofte fra den eksisterende bygning.

2. Bygningens tilstand
Med den sekundære miljørapport kan det konkluderes, at miljøforureningen af bygningerne er langt mere omfattende end først antaget. Bygningerne er generelt så PCB-forurenede, at det vil kræve en stor økonomisk prioritering at rense husets grundkonstruktioner, før de upcycles effektivt i de nye bygninger.

3. Upcycling
Der arbejdes med at upcycle de materialer med de største CO2-fodaftryk for at prioritere indsatsen. Dette værende aluminiumslofterne og de ikke forurenede vindueskonstruktioner i bygningen fra 1991. Vi vil anvende de upcyclede materialer der, hvor de giver mest identitet til byggeriet. Alu-loftspladerne upcycler vi til facademateriale og de eksisterende vindueskonstruktioner indgår som en del af nye, markante dobbelthøje vinduespartier.

Himmelrækkerne
Knudrisrækkerne boligtyper himmel
Tetrisrækkerne
Knudrisrækkerne boligtyper tetris
De klassiske
Knudrisrækkerne boligtyper
Bokvalitet og fællesskab

Med Knudrisrækkerne får Aarhus Midtby og Boligkontoret Århus en markant ny almen boligbebyggelse, der udfordrer den klassiske tanke om, hvad almene boliger er. Det bliver et hus, der indtænker fællesskabet i alle skalatrin – med boliger der er udformet, så alle kan finde en attraktiv bolig inden for en overkommelig husleje. Bebyggelsen bliver med sine fem etager Aarhus’ højeste boligbyggeri i træ, der samtidig genbruger dele af det tidligere folkeregister på en ny og markant måde. Bokvaliteten har været i fokus i projektet; både den klassiske bokvalitet, der ofte kendetegner almene boliger, hvor man tilvejebringer veldisponerede familieboliger på få kvadratmeter til lav husleje. Men også de mere usædvanlige bokvaliteter, hvor vi har lavet boliger med dobbelthøje rum, rækkehuse med egen have på toppen af bebyggelsen med åbent kik til himmelrummet og penthouseboliger med kik til Aarhus Ø.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.