0 af 0 for ""

Laos flod

Laos

Klimatilpasset planlægning og styring af nationale vejnet

Sikring af fremtidens vejnet

Som led i Laos’ udvikling har Sweco bidraget med at forberede en klimahandlingsplan med det formål at integrere klimatilpasning i planlægningen af vejvedligehold i Laos.

Vejnettet i Laos har høj prioritet for transportsektoren og ved at bevare det eksisterende vejnet og opbygge modstandsdygtighed overfor katastrofer, såsom oversvømmelser, er projektet med til at sikre en mere stabil infrastruktur og få det bedste ud af investeringerne.

Lokation
Laos
År
Forventes realiseret i 2021
Bygherre
Department of Roads, Ministry of Public Works and Transport, Laos
Ydelser
Teknisk assistance inden for klimasikret vejplanlægning og kapacitetsopbygning inden for klimasikret planlægning af vejvedligeholdelse
Kontraktsum
DKK 17.900.000
Finansiering/donor
Nordic Development Fund
Samarbejdspartnere
LCG (Lao Consulting Group) og LTEC (Lao Transport Engineering Consultant)
Laos oversvømmelse
Laos bygade

Dataunderbygget styring af vejvedligehold

Klimaforandringer rammer i særlig grad verdens fattigste lande, hvor befolkningsgrupper er afhængige af modstandsdygtig og robust infrastruktur, som kan forbinde dem med ressourcer, markeder og offentlige tjenester.

I Laos hjælper Sweco med at styrke dette gennem blandt andet dataunderbygget styring af vejvedligehold. Vi har kortlagt klimaforandringernes påvirkning på vejnettet og assisteret seks udvalgte provinsielle vejmyndigheder med at indsamle data til kortlægning af vejnettets tilstand. Alt dette integreres i en procedure som nu og i fremtiden vil hjælpe landet med at udvælge de bedste og mest klimasikrede vejvedligeholdelsesopgaver og procedurer.

Derudover bidrager Sweco med teknisk assistance inden for klimasikret vejplanlægning og kapacitetsopbygning inden for klimasikret planlægning af vejvedligeholdelse.

Vejvedligehold er en afgørende brik for Laos’ økonomiske udvikling

Forbedring af den tekniske kapacitet i vejsektoren i Laos betyder, at effektiviteten af de offentlige udgifter maksimeres, og det vil gøre det muligt at forøge længden og levetiden af det provinsielle vejnet og sørge for god og rimelig stand, klimaresistens og trafiksikkerhed.

Ved at forbedre vejnettet, styrke den nationale planlægning og udvikle en handlingsplan for håndtering af klimaforandringer for transportsektoren, kan befolkningen i højere grad få adgang til landbrug, offentlige tjenester og arbejdsmuligheder – hvilket på sigt vil være med til at skabe vækst.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.