0 af 0 for ""

Mastrup Søerne

Rebild Kommune

Klimatilpasning ved Mastrup Søerne

Stort klimatilpasningsprojekt med biodiversitet og rekreative områder

Naturområdet ved Mastrup Søerne er et projekt, der udspringer af vandplaner, hvor Rebild Kommune er forpligtet til at adskille vandløb og søer. Dette er siden blevet udviklet til et klimatilpasningsprojekt med klimasikring og regnvandshåndtering, store hensyn til biodiversitet og plads til rekreative områder.

Området skal kunne håndtere regn- og klimavand for cirka 20% af Støvring by. Det betyder, at klimavandet ikke vil overbelaste bækken, da det bliver tilbageholdt i området og langsomt bliver ledt videre.

 

Lokation
Støvring
Kunde
Rebild Kommune | Rebild Forsyning
Status
Igangværende
Samarbejdspartner
WSP
Ydelser
Klimatilpasning, integreret rådgivning, helhedsplan for udvikling af landskab/natur og rekreativ programmering.

Tæt samarbejde og dialog med borgerne

Mastrup-projektet er et samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning, og hvor netop samarbejdet mellem de to parter har været afgørende. De to parter skulle skabe rammerne gennem en lokalplan, og der skulle være tid til at finde en helhedshåndteret løsning. I den proces har borgerne været på banen med gode idéer til Rebild Kommune og Rebild Forsyning. I slutningen af marts 2022 blev det første spadestik taget af Jesper Greth, borgmester i Rebild Kommune og Leon Sebbelin, bestyrelsesformand for Forsyningen – søerne var tømt og gravearbejdet kunne gå i gang.

Helhedsplan for landskab og natur

I samarbejde med WSP har Swecos team af landskabsarkitekter og afløbsingeniører haft til opgave at udarbejde en helhedsplan for den landskabelige tilpasning omkring søerne samt mulig programmering og plandisponering af rekreative aktiviteter og områder. Arbejdet tager afsæt i eksisterende projektforslag med respekt for de tanker, der allerede er gjort for stedet. Helhedsplanen vil synliggøre muligheder i forhold til yderligere terrænreguleringer og beplantningsstrategier, der kan tilføre stedet en naturlig og varierende landskabsstruktur.

En varieret vegetation kan være med til at skabe rum til ophold, højne biodiversiteten i form af forskellige miljøer for både flora og fauna samt at skjule, at søerne indgår som del af et teknisk anlæg. Det er hensigten at skabe en grøn oase med vildtvoksende beplantning, der kan bruges til naturundervisning af omkringliggende skoler.

Høj biodiversitet

Det udfordrende i den landskabelige tilpasning er at få et menneskeskabt naturområde til at se naturligt ud. Dette sikres blandt andet ved at skabe en stor diversitet i planterne og samtidig fjerne de planter, der ikke trives i området. Det er planen at bruge den overskydende jord, der er tilbage efter gravearbejdet for på den måde at opnå en god jordbalance og et alsidigt landskab.

Mastrup Søerne

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.