0 af 0 for ""

Klimasikring Svostrup Kro ved gudenåen

Silkeborg

Klimasikring af Svostrup Kro

Sweco har hjulpet med klimasikring af Svostrup Kro ved Gudenåen via etablering af dræn og dige

Med sin placering ud til Gudenåen har den 200 år gamle Svostrup Kro ved Silkeborg været truet af oversvømmelser. Årsagen er stigende vandstand i Gudenå og et højere grundvandsspejl fra bakkerne, som ligger på bagsiden af kroen.

Formålet med projektet var at klimasikre kroen med en drænløsning for at holde grundvandsstanden nede på et acceptabelt niveau og samtidig etablere et dige ud mod Gudenå for at sikre, at vandet fra åen ikke påvirker kroen. Disse løsninger skal sikre, at Svostrup Kro holdes tør hele året rundt uanset vejret.

 

Lokation
Gudenåen, Svostrup, Silkeborg
Kunde
Svostrup Kro herunder kroejer Dragan Sljivic
Status
Gennemført i perioden 2020 – 2023
Samarbejdspartner
Foreningen til bevarelse af Svostrup Kro, Grundfos og Christians Anlæg i Silkeborg
Ydelser
Dataindsamling- og behandling, klimatilpasning, ansøgninger, drænprojekt, dige design, prissætning, projektering og tilsyn

Langtidsholdbart klimasikringsprojekt

Kroens eksistens var i vinteren 2020 udfordret af forhøjet vandstand. Vandet stod helt op mod kroens sokkel, og den gamle vinkælder blev oversvømmet, da pumperne ikke kunne følge med. En midlertidig løsning blev etableret i form af en spærre foran åen med pumper på bagsiden for at holde vandet væk fra kroens sokkel.

Siden har Sweco udarbejdet en helhedsorienteret løsning for Svostrup Kro, som skal sikre kroen mod fremtidens vådere klima. Drænsystemet blev etableret for at løse problemet med højere grundvandsstand under kroen gennem gravmetrisk dræning ud fra formålet om, at pumpen skal kunne starte ved høje vandstande i Gudenåen. Pumperne blev leveret ud fra hydrogeologiske beregninger som Sweco gennemførte via boringer og målinger omkring kroen.

Pumpebrønden blev dimensioneret med et rørbassin, idet en dyb pumpebrønd på lokaliteten med et højt grundvandstryk ikke er for dyrt at etablere. Udløbet er samtidigt monteret med en tilbageløbsventil for at holde vandet fra åen væk fra kroen, når, der er høje vandstande i Gudenåen. Diget mellem åen og kroen blev designet med lave hældninger som et bredt dige således, at det går i ét med naturen langs åen. Dette er blevet rost af Danmarks Naturfredningsforening.

Design af innovativ løsning

Forud for design og dimensionering af den endelige løsning har Sweco stået for et omfattende forarbejde gennem geotekniske undersøgelser samt dataindsamling og -bearbejdning. Løsningen er endt ud med et dige, som har en kronekant i kote 19,7, hvilket er 0,5 meter højere end det højeste niveau, der blev målt i 2020, hvor kroen var mest udfordret. Efter etableringen af klimasikringen har kroejeren Dragan Sljivic oplevet en markant effekt, hvor han nu kan fokusere på at drive kroen i stedet for at tænke på, hvorvidt kroen bliver påvirket af klimaet.

Svostrup Kro er et eksempel på, hvordan vi gennem omfattende dataindsamling og samarbejde mellem flere kompetencer, kan implementere en helhedsløsning, som klimasikrer området på en måde så den gamle kro fortsat kan bespise gæster i en stadig mere våd fremtid.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.