0 af 0 for ""

Kjellerup Skole

Silkeborg

Kjellerup Skole

En åben og fleksibel skole, der er en aktiv del af byen

Kjellerup Skole er placeret midt i Kjellerup, mellem byens handelsliv og det grønne bånd, som omkranser byen. Placeringen understøtter skolens ønske om at være en åben skole og en aktiv og central del af byen.

Kjellerup Skolen er en typisk stor landsbyskole med godt 700 elever, der i sin nuværende form ikke er integreret med omgivelserne og ikke har en indre, logisk struktur, da den løbende er blevet til- og ombygget efter behov. Udfordringen er desuden, at skolens organisering ikke længere matcher de krav, de nutidige undervisningsformer stiller.

Lokation
Kjellerup, Silkeborg
År
Realiseret i 2021
Bygherre
Silkeborg Kommune
Areal
6.200 m²
Rolle
Arkitektrådgiver
Samarbejdspartnere
NCC
Gul trappe i Kjellerup Skole
Børn på trappen i Kjellerup Skole

Forud for udarbejdelsen af projektforslaget blev en brugerproces gennemført af Alexandra Instituttet. Brugerprocessen identificerede, at skolens læringsrum skulle i fokus, og der fx skulle gøres plads til fordybelse, til det eksperimenterende, rum-i-rum og til flerfunktionelle udemiljøer, der kunne danne ramme om bevægelse, leg og læring.

Efterfølgende har vi udarbejdet et idéoplæg, der skaber en sammenhængende skole med en ny og klar struktur. Skolens ene fløj nedrives for at skabe en direkte forbindelse til det grønne, bagvedliggende område, og der tilføjes en ny undervisningsfløj centralt i skolen. Det grønne miljø trækkes således ind i skolens uderum og skolen åbnes mod byen og bliver en naturlig passage mellem byliv og naturen.

Indendørs aktivitetsområde i Kjellerup Skole
Børn i aktivitetsområdet i Kjellerup Skole

Et fagligt kraftcenter

Den nye struktur samler skolen omkring et indre skoletorv, som organiserer de praktisk-musiske fag i et fagligt kraftcenter. Faglokalerne samles og åbnes op, og skoletorvet bliver derved et aktivt knudepunkt som biddrager til at synliggøre Kjellerup Skoles identitet. Skoletorvet kobler den oprindelige skole, med sit indskolings og SFO-miljø, med den nye undervisningsfløj, og den nye struktur skaber mulighed for at samle faserne i alderssvarende læringsmiljøer nær de faglige faciliteter, som er en integreret del af undervisningen.

Den nye undervisningsfløj tager sit arkitektoniske udgangspunkt i skovens organiske former i kontrast til skolens eksisterende stringente bygningskroppe. I mellemrummet mellem den ny fløj og de eksisterende skabes et centralt uderum til leg og læring. Gennem store vinduespartier skabes en visuel samhørighed mellem fløjene og uderummets aktiviteter. Indvendigt forbinder en bred aktivitetstrappe alle skolens etager og sikrer en god sammenhæng i hele skolen.

Organiske former i Kjellerup Skole

Den nye undervisningsfløj tager sit arkitektoniske udgangspunkt i skovens organiske former i kontrast til skolens eksisterende stringente bygningskroppe. I mellemrummet mellem den ny fløj og de eksisterende skabes et centralt uderum til leg og læring. Gennem store vinduespartier skabes en visuel samhørighed mellem fløjene og uderummets aktiviteter. Indvendigt forbinder en bred aktivitetstrappe alle skolens etager og sikrer en god sammenhæng i hele skolen.

Forslaget styrker mødet mellem skolen og byen og levendegør skolens værdier omkring fællesskab og helhed. Projektet er gennemsyret af en fleksibel brug af lokaler og faciliteter, både for at udnytte skolens faciliteter til fulde, og for at skabe en aktiv og varieret skole, hvor fællesskabet og mødet mellem børn og voksne, skole og by er tydeligt.

Kjellerup Skoles auditorium

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.