0 af 0 for ""

Kalundborgmotorvejen

Regstrup

Kalundborgmotorvejen – syd om Regstrup

En sikker vej for områdets pendlere

Vejdirektoratet åbnede den samlede strækning af 2. etape af Kalundborgmotorvejen i september 2019. Den nye 6,5 km. lange strækning løber syd om Regstrup mellem Kvanløse og Dramstrup og består bl.a. af en udbygning af ca. 1,5 km. af Skovvejen til 4-sporet motorvej og yderligere 5 km. ny 4-sporet motorvej syd om Regstrup.

Med den nye firesporede motorvej rykkes byerne på strækningen og virksomhederne i regionen tættere sammen. Det betyder bedre muligheder for vækst og en markant sikrere tur mellem arbejde og hjem for de mange tusinde mennesker, der dagligt pendler på strækningen.

Opgaven omfattede projektering og udførelse af 6,5 km. motorvej inklusive tilslutningsanlæg, bygværker, støjskærme, vejbelysning samt skærende veje og stier.

Lokation
Regstrup
År
2017 – 2019
Kunde
M. M. Eriksson A/S
Areal
6,5 km. motorvej
Ydelser
Tilbudsprojektering, skitse- og detailprojekt, projekteringsledelse og projektopfølgning og fagtilsyn
Anlægssum
230 mio. kr.
Rådgivningsform
Totalentreprise

3D-modeller og BIM-workflows

Swecos opgave indebar i første omgang tilbudsprojektering, herunder optimering af det udbudte projekt under tilbudsfasen og mængdeoptimering. Bygherrens udbudskrav blev udfordret, hvor der blev identificeret optimeringsmuligheder for entreprenøren.

Under detailprojekteringen varetog Sweco rollen som totalrådgiver for MJ Eriksson, hvor projektet yderligere blev tilpasset entreprenørens idéer og ønsker. Samarbejdet indebar flere workshops og designmøder for vurdering af potentialer til bygbarhed, optimering og besparelser. Projekteringen er udført i en række leverancepakker ved anvendelse af 3D CAD-modeller og BIM-workflows, således at forløbet gennem Vejdirektoratets kommenteringsproces forløb hurtigst muligt.

Under udførelsesfasen blev Swecos indsats ligeledes tilpasset totalentreprenørens behov ift. fagtilsyn og projektopfølgning.

Effektive og bygbare løsninger

Swecos fokus på entreprenørens ønsker medførte både et tilbudsprojekt og detailprojekt, der er yderst optimeret. Dette fokus har haft stor indflydelse på totalentreprenørens prissætning af opgaven, og havde dermed afgørende indflydelse på at opgaven blev vundet i en tæt konkurrence til de øvrige bydende og med høj pointtildeling for tilbuddets tekniske løsninger.

Under detailprojektet blev et optimeret projekt udarbejdet i tæt dialog med totalentreprenør, hvilket medførte effektive og bygbare løsninger, der fjernede unødvendige risici og/eller dyre løsninger.

Swecos ydelser

Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på 6,5 km. motorvej, 4 ramper, ca. 3,7 km. kommunevej, 1 rundkørsel og ca. 1 km. stier

Fire nye broer og seks mindre faunapassage

Hel eller delvis opbrydning af ca. 2,7 km. veje

Ca. 1 km. støjskærm

Vejbelysningsanlæg ved rundkørsel, byport samt stiunderføring

Swecos inddragelse igennem alle projektfaser

Sweco har været rådgiver i alle projektfaser. Vores ydelser har omfattet:

– Planlægning og økonomiske beregninger
– Delt rådgivning og projektering af alle traditionelle ingeniørdiscipliner
– Projekteringsledelse i tæt samarbejde med arkitekterne og Gribskov Gruppen
– Specialistrådgivning indenfor akustik, brand, geoteknik, miljøteknik, driftsoptimering
– Projektering af alle konstruktioner, VVS- og elinstallationer herunder projektering af vandbehandlingsanlæg
– Projektering af udvendige anlæg, herunder vej-/terrænafvanding
– Deltagelse ved aflevering med afrapportering
– Fagtilsyn og support i forbindelse med idriftsætning af de tekniske anlæg

Kalundborgmotorvejen afkørsel

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.