0 af 0 for ""

InterCity

Norge

InterCity – Sandbukta – Moss – Såstad

InterCity Sandbukta – Moss – Såstad

InterCity-trekanten forbinder Oslo med byerne på vej mod Lillehammer, Skien og Halden.

Udviklingen af den offentlige transport skal imødekomme den kraftige befolkningstilvækst, der forventes i de kommende år, og vil gøre det lettere at pendle mellem byerne i Østnorge. Swecos opgave er at undersøge og designe InterCity-strækningen Sandbukta – Moss – Såstad.

Lokation
Sandbukta | Moss | Såstad
Kunde
Bane NOR SF
År
2014 – 2021
Ydelser
Infrastruktur | Tunnel | Byudvikling
Intercity tunnel
Intercity station
Intercity tog

InterCity-trekanten forbinder Oslo med byerne på vej mod Lillehammer, Skien og Halden.

Udviklingen af den offentlige transport skal imødekomme den kraftige befolkningstilvækst, der forventes i de kommende år, og vil gøre det lettere at pendle mellem byerne i Østnorge. Swecos opgave er at undersøge og designe InterCity-strækningen Sandbukta – Moss – Såstad.

I et arbejdsfællesskab (Rambøll – Sweco ANS) har Sweco udarbejdet en detaljeret og regulatorisk plan samt en byggeplan og løbende opfølgning i anlægsfasen for strækningen. Sammen har Sweco og Rambøll planlagt strækningen, hvilket har krævet tæt samarbejde, deling af ekspertise og tværfaglige løsninger.

Projektet er opdelt i forskellige entrepriser. Strækningen er cirka 10 kilometer lang og omfatter en ny Moss station samt tunneler både syd og nord for Moss. Projektet startede med en optimeringsfase, hvor ruten gennem Moss centrum blandt andet blev fastslået.

Ved opstarten udarbejdede vores procesledere en risiko- og mulighedsanalyse relateret til opgaven. Her blev mulige risici og tiltag for at imødekomme disse analyseret.

Vores procesledere og koordinerede optimeringsfasen. Vurderinger fra alle tekniske fag udgør en optimering af tidligere undersøgelser, foreslåede linjealternativer og muligheder for fremtidige tilpasninger.

Deltagelse og involvering af interessenter er en vigtig del af opgaven. Der er stor lokal interesse for projektet og mange forskellige synsvinkler. Vores procesledere leder brugermøder for at imødekomme politiske retningslinjer, borgernes synspunkter og andre aktørers synspunkter i sagen. Det giver brede diskussioner og sikrer inddragelse i spørgsmålet om, hvordan Moss by og omegn påvirkes af InterCity-udviklingen.

Opgaverne har været komplekse og omfattende og deadlines har været korte. Nogle af projektets udfordringer og succesfaktorer har været:

Vurdering af og tekniske løsninger på komplicerede jordforhold

Helhedsplan for infrastrukturudvikling, der tager hånd om alle centrale aktører i området (som færgetrafik, Statens vegvesen og private bygherrer og grundejere)

Design af station og et velfungerende knudepunkt i Moss for byliv og trafik

God kommunikation med lokalsamfundet

Intercity sweco

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.