0 af 0 for ""

Idrætsbørnehaven Rymarksvej legeplads

København

Idrætsbørnehaven Rymarksvej

Integration mellem skole og lokalområde

Ved at åbne facaden mod udearealerne, både fra stuer og fællesrum, skabes en umiddelbar adgang til udearealerne. Vi har skabt en bygning, som er konsekvent i sit materialevalg, som er robust og forholder sig aktivt til sine brugere. Den skal kunne tåle at blive brugt.

Beliggenhed
København
År
2015-2017
Bygherre
Københavns Kommune, ByK
Areal
1.100 m²
Anlægssum
22 mio. kr.
Rolle
Arkitekt og totalrådgiver
Ydelser
Brugerproces, skitsering, projektering, budgetstyring, fagtilsyn og byggeledelse
Samarbejdspartnere
Ason | Niras | Active City Transformation (ACT) | Thing & Brandt Landskab
Bæredygtighed
Idrætsbørnehaven grupperum
Idrætsbørnehaven loft til kip
Idrætsbørnehaven detalje

Børnehave med idrætsprofil

Udflytterbørnehaven på Rymarksvej har en tæt relation til Danmarks Idrætsforbund og formidler gerne sit koncept via foredrag og idrætspædagogisk idegrundlag. Derudover har institutionen yderligere et særkende som udflytterbørnehave med tæt adgang til både skov, sø og park. Den hidtidige institution på stedet brændte ned og efterlod en tom byggegrund. Tidligere indeholdt institutionen fem grupper og optog ca. 534 m² af den i alt ca. 3.100 m² store grund. Den nye daginstitution rummer syv grupper og vil optage ca. 1.100 m².

1 Programmet
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram A
2 Rygrad
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram B
3 Fællesarealer
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram C
4 Inde og ude
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram D
5 Rumlighed
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram E
6 Inddeling
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram F
7 Taget
Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram G
White box
White box

1 Programmet
Programmet kan inddeles i tre hovedkategorier: 1) grupperum som er børnegruppernes faste base 2) sekundære funktioner 3) fællesarealer.

2 Rygrad
Grupperummene placeres på bygningens nordside for at undgå overophedning af rummene. Der etableres udgang fra alle grupperum.

3 Fællesarealer
Mod syd placeres fællesarealerne omkring de sekundære funktioner og indgange.

4 Inde & ude
De indvendige fællesarealer flettes sammen med de udendørs legelandskaber.

5 Rumlighed
En rationel træstruktur samler bygningen og skaber et rummeligt udtryk med loft til kip.

6 Inddeling
Træstrukturen bruges som naturlig inddeling mellem de forskellige rum.

7 Taget
Et stort tagudhæng mod syd sikrer, at der ikke opstår overophedning i fællesarealerne. Ovenlys langs bygningens kip trækker lys ned i de indeliggende rum og fællesarealer.

Idrætsbørnehaven Rymarksvej Diagram fællesrum
Idrætsbørnehaven Rymarksvej opstalt
Idrætsbørnehaven Rymarksvej møbler
Idrætsbørnehaven Rymarksvej møbler 2
Idrætsbørnehaven Rymarksvej fællesrum

Tre rumligheder i en

Børnehaven kombinerer tre rumligheder: nærværet i den enkelte lille ”stue”, de større multifunktionelle bevægelseszoner samt udearealerne, som indbyder til leg og aktivitet. Dermed er der skabt gode fysiske rammer for at arbejde med børnene i både mindre og større grupper. Og ved at åbne facaden mod udearealerne, både fra stuer og fællesrum, skabes en umiddelbar adgang til udearealerne, som understøtter institutionens fokus på idræt og bevægelse.

Idrætsbørnehaven Rymarksvej snit
Idrætsbørnehaven Rymarksvej legeplads
Idrætsbørnehaven Rymarksvej legeplads og grønt
Idrætsbørnehaven Rymarksvej solceller
Idrætsbørnehaven Rymarksvej solceller på taget
Idrætsbørnehaven Rymarksvej gavl ved legeplads
Idrætsbørnehaven Rymarksvej detaljer

DGNB-certificeret børnehave

Institutionen er opført efter Green Building Council Denmarks principper om bæredygtighed, hvilket har haft betydning i forhold til blandt andet materialevalg, holdbarhed og vurdering af levetidsomkostninger. De bæredygtige principper har været på dagsordenen i hele planlægnings- og byggeprocessen – lige fra det indledende idéoplæg og byggeprogram til udførelse.

Idrætsbørnehaven Rymarksvej

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.