0 af 0 for ""

Hviidsminde i Kolding

Kolding

Hviidsminde

Femetagers boligbyggeri i Hviidsminde

I Hviidsminde, nord for Kolding, har vi opført et 67.000 kvm stort boligbyggeri med i alt 75 boliger for Birch Ejendomme. Her er tale om et byggeri med lejligheder i luksusklasse, og projektet er det første af flere, som Birch Ejendomme opfører i Kolding-området Hviidsminde.

Lokation
Hviidsminde | Kolding
Bygherre
Birch Ejendomme ApS
Status
Forventes realiseret i 2021
Ydelser
Integreret arkitekt- og ingeniørrådgivning
Areal
6.700 kvm etageboligprojekt – i alt 75 boliger

Hviidsminde har en karakterbærende rolle i Koldings nordlige bydel. Det vil sige tæt på både midtby og storcenter samt hurtig adgang til motorvejen. Byggeriet består af 75 boliger med udgang til terrasser, tagterrasser og altaner fra hovedparten af boligerne – inklusive penthouselejligheder på byggeriets øverste etager. Det grønne område mellem Hviidsminde og de nye lejligheder optimeres som et fællesareal; en slynget sti giver adgang til opholdsområder med forskellige former for aktiviteter. Eksempelvis legeplads, grill, outdoor fitness med mere.

Bygningens form og placering som støjskærm

Bebyggelsen indpasses i området gennem en disponering af grunden med respekt for konteksten, som en L-formet bygning der er placeret i det nordøstlige hjørne af grunden. Bygningens form og placering afspejler et ønske om at skabe en skærmende bygning, der beskytter parken for støjpåvirkningen fraindfaldsvejen mod øst, og som samtidig skaber et rekreativt udendørs opholdsareal og parkanlæg mod syd til ophold.

Landskabet omkring den nye bebyggelse respekteres og forstærker desuden den eksisterende karakter af parkanlæg med en udstrakt græsflade med klippet og uklippet græs suppleret med en rumdannende beplantning af buske og træer. Bygningen er organiseret omkring fire opgange, og lejlighederne er organiseret med det klare formål at skabe de bedst mulige lysforhold. De enkelte lejligheder er desuden organiseret omkring et centralt køkkenalrum, der fungerer som boligens ”hjerte”.

Teglfacader som gennemgående materiale

Bygningen er opført i tegl som det gennemgående materiale, som udvalgte steder trækkes tilbage, så der opstår nicher, hvor teglen udføres som recesmurværk. Recesserne giver afveksling og skaber et gennemgående arkitektonisk motiv i facaderne. Facadens horisontale bånd fortsætter rundt på bygningens gavle og skaber en visuelt sammenhængende facade.

Ved altangangene på nord og øst siden er der etableret teglfacader foran altangangen, så bebyggelsen får en samlet ubrudt teglfacade. Samlet set er teglfacaderne med til at sikre bygningen et stilfærdigt, arkitektonisk udtryk, der i kraft af sin skala og materialeholdning respekterer Hviidmindes markante gårdanlæg.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.