0 af 0 for ""

Holbæk private realskole indgang

Holbæk

Holbæk Private Realskole

Indenfor i den nye udskolingsbygning er hver etage disponeret, så én årgang med tre tilhørende klasseværelser er placeret omkring et fællesareal. Fællesarealet er organiseret, så det er opdelt i mindre enheder, hvori elever kan arbejde i større og mindre grupper.

Lokation
Holbæk
År
2016-2018
Bygherre
Holbæk Private Realskole
Areal
1.500 m² ny udskolingsbygning, 145 m² ny klubbygning og 180 m² ombygning af omklædningsrum og depoter
Ydelser
Rådgiverrolle
Arkitekt og totalrådgiver
Samarbejdspartnere
BNS | Aksel V. Jensen | Thing Brandt Landskab
Holbæk private realskole facade
Holbæk private realskole model
Holbæk private realskole model 2

Det har været et omdrejningspunkt at skabe en skoleudvidelse som peger fremad og matcher de pædagogiske idealer.

Den nye udskolingsbygning

Den arkitektoniske ambition om på én og samme tid at indpasse sig og at markere en forskellighed, rummer samtidig en pædagogisk dimension. Skolens elever må nemlig gerne kunne mærke skiftet fra mellemtrin til udskoling – og her understøtter det fysiske skifte til nye rammer elevernes mentale gearskifte, når de rykker op i de ældre klasser.

Den nye udskolingsbygning spejler skolens eksisterende bygninger med det klassiske saddeltag, gavlmotivet og farveholdningen. Alligevel markerer udvidelsen sig som en ny og anderledes bygning. Den dobbelthed ses også i materialevalget, hvor facaden kommer til at stå i råt cortenstål og – til trods for forskelligheden fra de øvrige bygninger – alligevel indpasser sig med visuel reference til skolens varme, mørkerøde teglsten.

1 Oprindelige forhold
Holbæk private realskole diagram A
2 Fremtidige forhold (fase 1)
Holbæk private realskole diagram B
3 Eventuelt fase 2
Holbæk private realskole diagram C
Holbæk private realskole facade med vinduer

Differentieret undervisning

Indenfor i den nye udskolingsbygning vil hver etage blive disponeret, så én årgang med tre tilhørende klasseværelser placerer sig omkring et fællesareal. Fællesarealet organiseres, så det er opdelt i mindre enheder, hvori elever kan arbejde i større og mindre grupper.

For at skabe mulighed for at arbejde med differentierede undervisningsforløb og med forskellige indlæringsmetoder for de enkelte elever bruges facadens vinduer som et aktivt element på lige fod med den øvrige møblering. Med et simpelt greb udvides de almindelige vindueskarme til at omfatte nye funktioner. Nogle steder trækkes vinduet ned i højde og indrettes som en sidde-niche. Andre steder placeres vinduets bund i bordhøjde og kan bruges som en koncentreret arbejdsstation for 2-3 elever. Og endelig etableres der vinduer som strækker sig fra gulv til loft og bliver et ”udkigspunkt”, hvorfra man kan følge legen i skolegården og se hvem der vinder frikvarterets fodbold- eller basketballkamp.

Nicherne er beklædt med træ, hvilket giver et varmt udtryk i facadernes vindueshuller og fungerer som en kontrast til facadernes vægge, som udføres i rå betonelementer.

Holbæk private realskole materialedetaljer
Holbæk private realskole sten
Holbæk private realskole siddenicher
Holbæk private realskole siddenicher i trappeløb

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.