0 af 0 for ""

Stege by

Vordingborg Kommune

Højvandssikring – Stege

Etablering af strandpark og rekreativt dige

Projektet omfatter etablering af en ca. 300 m lang højvandssikring som en del af højvandssikringen af Stege By, som tager udgangspunkt i ”Udviklingsplan for Stege”, hvor etablering af dige, højvandsmur og sandfodring som en integreret del af højvandssikringen udgør første del af højvandssikringen for Stege.

Lokation
Vordingborg Kommune
Ordregiver
Vordingborg Kommune
År
2022 – 23
Honorar
750.000 DKK.

Teknisk rådgivning

Sweco har af Vordingborg Kommune fået tildelt opgaven om at foretage den tekniske rådgivning for projektet og gennemfører alle projektfaserne, herunder anlægsprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, licitation samt byggeledelse og tilsyn.

Som grundlag for projekteringen udarbejdes bl.a. designprincipper for sandfodring særligt med henblik på at designe en optimal kunstigt opbygget strand, hvor erfaringer fra lignende projekter i Køge Bugt Strandpark og Amager Strandpark inddrages.

I forbindelse med projekteringen er de kysthydrauliske forhold belyst, hvor sammenhængen mellem høje vandstande og bølger er belyst gennem en joint probability analyse, som sikringskoten er blevet beregnet på baggrund af med et klimatillæg. Herudover er der beregnet bølgeopskyl på stranden.

Strandprofilets opbygning er bestemt ud fra ligevægtsprofiler for den nye strand, den aktive dybde samt ligevægtsorienteringen for den nye strand.

Dige og højvandsmur

Dige og højvandsmur designes som en del af højvandsbeskyttelsen som et rekreativt dige med gangsti på toppen og tillader en høj grad af tilgængelighed for brugerne af området.

Som en del af projektet gennemføres desuden et geoteknisk studie med gennemgang af geotekniske boringer for området, screening af kortlagte V1 og V2 matrikler samt anbefalinger til boringer. Herudover er der i projektet redegjort for grænseflader til muligt fremtidigt vejprojekt samt redegjort for procedurer for vedligehold og beredskab i form af mobil kystsikring samt afvandingsforhold.

Sweco er af Vordingborg Kommune blevet bedt om at screene CO2e-aftrykket for etableringen af højvandssikringen). I den forbindelse betragtes to scenarier som adskiller sig fra hinanden ved mængden af sand som tilføres for etablering af stranden.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.