0 af 0 for ""

Den gamle kystlinje går gennem Korsør bymidte

Korsør

Højvandssikring af Korsør bymidte

Sweco tilpasser byens højvandssikring til fremtidens hydrodynamik

På den yderske kant af Sydvestsjælland ligger Korsør – en by der med sin maritime historie er i tæt kontakt med havet og i fremtiden bliver mere udsat for stormfloder og højvande.

Lokation
Korsør
År
Igangværende, forventes afsluttet i 2024
Kunde
Slagelse Kommune
Længde af højvandsbeskyttelse
Ca. 1300 m.
Ydelser
Projektering, IKT-ledelse, Arbejdsmiljø, Byrum og integrerede løsninger, Myndighedshåndtering, Inddragelse af bæredygtighedsledelse, Udbud og kontrahering, Byggeledelse og tilsyn, VVM screening
Samarbejdspartner
arki_lab
Billede
Slagelse Kommune
Verdensmål
11, 12, 13, 15 og 17

Sweco hjælper Slagelse Kommune med at gøre Korsør bymidte robust og modstandsdygtig over for det stigende pres fra havet i form af bølger og den forhøjede vandstand, der ventes i fremtiden. Projektet gennemføres med FN’s verdensmål som omdrejningspunkt med fokus på at reducere CO2, ansvarligt forbrug og produktion, minimere klimaaftryk og understøtte biodiversiteten.

Sweco tilpasser højvandssikringen til fremtidens hydrodynamik ved at sikre bymidten mod en 100-års hændelse fremskrevet til 2070. Løsninger baseres på Swecos regionale hydrauliske model, højvandsstatistikker, klimascenarier, forventede havspejlsstigninger og landhævningsbidrag.

Ophold
Ophold ved kystsikringen i Korsør bymidte

Ved at skabe mulighed for forskellige former for ophold indbyder vi byens borgere og besøgende til at slå sig ned og opdage byens særlige kvaliteter, som bl.a. findes i bymidtens stærke maritime historie. Opholdet skabes med sikringen som rygrad, mens siddefladden eksempelvis kan formes ved genbrug af ældre egetræsbjælker, der skaber referencer til maritime konstruktioner.

Grønne lommer
De grønne lommer ved kystsikringen

Grønne lommer skaber bosteder for både flora og fauna samtidig med, at de medvirker til bl.a. at skabe intime rum, farvespil og duftoplevelser. De grønnne lommer bløder de mere hårde og belagte byrum op, som særligt ses på den østlige side af bymidten. Yderligere kan der udvælges kystnære arter, der kan skabe samspil med sikringens linjeføring i den gamle kystlinje.

Formidling
Formidling via kystsikringen i Korsør bymidte

Sweco foreslår, at højvandssikringens linjeføring tager udgangspunkt i den historiske kystlinje. På den måde løftes sikringen til også at rumme et formidlende lag, der både ser bagud på historien, men samtidig også fremad – alt sammen i en forenet fortælling om havet og mennesket.

Genbrug og genanvendelighed

Projektet arbejder i vid udstrækning med genbrug og genanvendelighed og for at reducere ressourceforbruget og klimaaftrykket. Dermed understøtter projektet Slagelse Kommunes klimamål.

Sweco designer løsningen ud fra et livscyklusperspektiv ved brug af Swecos Evalueringsværktøj til Bæredygtig Infrastruktur samt inddragelse af viden fra initiativet ’Bæredygtig Beton’.

Med henblik på at støtte verdensmålet om livet på land prioriterer projektet løsninger, der understøtte mikroklimaet og biodiversiteten. Både under anlægsfasen og i driften af højvandssikringen.

Højvandssikringen, der også fungerer som et byrumselement, bliver så vidt muligt beplantet og inviterer til ophold og mulighed for formidling og undervisning. Selve linjeføringen af højvandssikringen tager udgangspunkt i den historiske kystlinje, så sikringen i sig selv er med til at formidle historie. Det er ønsket, at borgerne på den måde får en bedre forståelse for byens historiske udvikling, ligesom sikringen vil indbyde til en ny anvendelse af byens kystnære byrum. Vi kalder det ’historiefortællende højvandssikring’.

For at sikre lokal opbakning til projektet foretages en omfattende inddragelse af myndigheder, lystbådehavn, havn, grundejere ift. bidragsfordeling, lokalråd, erhvervsråd, havnearkaden, bymidtegruppe, turister m.fl.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.