0 af 0 for ""

Herningsholm Å oversvømmet

Herning

Herningsholm Å

Vandparkering ved Herningsholm Å

En større kapacitet i vandløbet, en lavere vandstand og mindre risiko for oversvømmelse ved store regnskyl. Det er de ønsker, som indgår i klimatilpasningen af Herningsholm Å. Sweco hjælper Herning Kommune og Herning Vand med en screening af mulige områder til vandparkering, en klimaløsning, der også skaber rekreative muligheder og øget biodiversitet.

Formålet med projektet er at sikre større kapacitet i vandløbet og mindske oversvømmelsesrisikoen ved store regnhændelser. Forsinkelsen skal ske ved at tilbageholde vandet på egnede områder i ådalen inden for projektområderne med fokus på samtidig at forbedre de rekreative muligheder og øge naturindholdet.

Lokation
Herning
År
2020
Kunde
Region Midtjylland
Ydelser
Klimatilpasning

Screening af egnede områder til vandparkering i ådalen

Projektet omfatter udarbejdelse af idé/debatoplæg, dataindsamling, kortlægning, feltundersøgelser, konsekvensvurderinger, offentlighedsfaser samt udarbejdelse af samlet VVM-redegørelse i samarbejde med bygherre og Naturstyrelsen Roskilde.

Ved hjælp af en indledende screening af området har Herning Kommune og Herning Vand fået et indblik i mulighederne, så de kan træffe den beslutning, der bedst imødekommer deres ønsker til klimatilpasningen.

Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto

Klimatilpasning skaber rekreativ værdi og bedre natur

Klimatilpasningen af Herningsholm Å skal sikre en større kapacitet i vandløbet og styre vandmængderne ved store regnskyl, samtidig med at der er et ønske om at sænke vandstanden i Herningsholm Å ved Herning Centralrenseanlæg.

Forsinkelsen skal ske ved at parkere vandet på egnede områder i ådalen med fokus på samtidig at forbedre de rekreative muligheder og øge biodiversiteten.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.