0 af 0 for ""

Helhedsrenovering af boligblok - Sweco Danmark

København

Helhedsrenovering af AAB

Helhedsrenovering af bevaringsværdig bebyggelse

Boligforeningen AAB’s afdeling 38, som er beliggende i Husum ved København, er tegnet af Kay Fisker i starten af 50erne.

Bygningen er af Københavns Kommune karakteriseret som bevaringsværdig bebyggelse. Den består af 400 lejligheder fordelt på 12 boligblokke med i alt 30.000 m².

400

lejligheder

Lokation
København
Bygherre
Boligforeningen AAB
Kunde
NCC Construction
Samarbejdspartnere
Rubow Arkitekter A/S (totalrådgiver og arkitekt) | Lassen Landskab A/S (landskabsarkitekt)
Rådgiverrolle
Underrådgiver
Areal
10.300 m²
Anlægssum
DKK. 139.000.000
Ydelser
Forundersøgelser, tilstandsvurdering, udarbejdelse af helhedsplan samt projektering af helhedsrenovering
Status
Forventes realiseret i 2021

Helhedsplan skal forbedre områdets boliger og udearealer

Afdeling 38 fremstod i rimelig stand, men med store udfordringer med indeklimaet i boligerne, utidssvarende adgangsforhold for f.eks. handicappede, ligesom badeværelserne ikke var egnet for de ældre beboere. Derudover oplevede beboerne oplevede sociale udfordringer, hvorfor AAB ønskede at:  

Lave en række lejlighedssammenlægninger for at ændre beboersammensætningen

Renovere fællesarealerne og ændre belysningen af stier og boligblokke for at skabe tryghed

Åbne boliger i stueetagen ud mod fællesarealerne.  

Helhedsplanen skulle med andre ord sikre de ældre borgere en egnet bolig, skabe bedre indeklima og styrke den sociale struktur i bebyggelsen, som sætter godt naboskab og tryghed i højsædet.  

Projektet blev udviklet på baggrund af beboerinddragelse og under hensyntagen til eksisterende kvaliteter. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.   

Drift- og vedligeholdelsesplan

Efter nærmere undersøgelse fremgik det, at det dårlige indeklima stammede fra skimmel, opstået på grund af kuldebroer ved vinduer, problemer med kloakkerne, utætte boliger, uopvarmede køkkener og badeværelser, varmesystem m.m.  

I Sweco har vi gennemført forundersøgelser og udarbejdet en tilstandsrapport med tilhørende drift- og vedligeholdelsesplan. Bygningsundersøgelserne blev efterfølgende brugt til prioritering af de bygningsmæssige tiltag under helhedsplanen. 

Helhedsplanen blev afleveret i april 2018 og godkendt af beboerne i juni 2018. Sweco har efterfølgende projekteret selve ombygningen, som forventes afsluttet i 2021. 

Omfattende renoveringsprojekt

Den omfattende renovering af ejendommene omfatter bl.a. etablering af mekanisk ventilation, radiatorer i badeværelser og køkkener, renovering af det eksisterende varmeanlæg, efterisolering af gavle, nye gavlvinduer, så beboerne nu får kig til de utrygge udearealer, etablering af elevatorer, renovering af facader samt udskiftning af brugsvandsinstallationer og kloakrør. 

Udearealer

Endeligt skal projektet arbejde med udearealerne – herunder bedre belysning. Der etableres nye opholdsarealer med rumdannende beplantninger på strategisk rigtige steder, de interne stiforbindelser forbedres og parkeringsanlægget omlægges. På grund af det grønne anlægs størrelse har HOFOR givet tilskud til at gennemføre et LAR-projekt (lokal afvanding af regnvand), hvor man vil udnytte tagvand og overfladevand i landskabet. 

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.