0 af 0 for ""

Rendering af Poulsgaarde

Herning

Helhedsplan for Poulsgaarde

Helhedsplan med nyt bolig- og naturområde vest for Tjørring i Herning

Helhedsplanen for ”Poulsgaarde” viser visionerne for et nyt byområde med 270 boliger i Tjørring ved Herning.

Ambitionen er at skabe et bæredygtigt byområde med fokus på blandede boformer, fællesskaber og værdiskabende regnvandshåndtering.

Lokation
Tjørring, Herning
Bygherre
Med God Grund A/S
Areal
281.000 m2
Ydelser
Byplanlægning
Status
Byplan- og Bosætningsudvalget i Herning Kommune har besluttet at medtage arealet til næste revision af kommuneplanen
Helhedsplan Poulsgaarde
Helhedsplan Poulsgaarde

Fællesskabet og klynger danner rygraden i byudvikling

Området vest for Tjørring har tidligere rummet flere klynger af gårde, som blev kaldt ”Poulsgaarde”. I dag er der én af gårdene tilbage, ”Poulsgård”. Gårdene var omdrejningspunktet for landbrugsdriften i området. De var samtidigt også omdrejningspunkter for arbejdsfællesskabet og det sociale fællesskab for familierne og de mennesker, der var beskæftigede på gården.

Fællesskabet og klyngerne er gentænkt i det nye Poulsgaarde, og danner rygraden i byudviklingen. Bebyggelsen placeres i forskellige klynger, som danner rammen om forskellige naboskaber og giver gode betingelser for social bæredygtighed. I dag er Tjørring en af forstæderne til Herning, og indeholder den klassiske villaby med enfamiliehuse. Drømmen om enfamiliehuset lever stadig, men Poulsgaarde nyfortolker villabyen på ny ved at placere villaerne så de indgår i et mere tydeligt fællesskab end de lange villaveje.

Regnvandsbassiner, regnbede og lavninger er tænkt ind i bebyggelsen, og bidrager til at højne de rekreative kvaliteter. De markante læbælter i området er videreført og gentænkt som rumskabende elementer i bebyggelsen. De skaber struktur, bryder vindretningerne, skaber skygge, sænker temperaturen og forbedrer mikroklimaet. Stuehuset fra Poulsgård bevares i planen, og indgår som et enfamiliehus med egen grund. Herved genanvendes en del af den eksisterende bygningsmasse, og affaldsmængden reduceres.

  • Fokus på helheder og forbindelser
  • Fokus på fællesskaber
  • Udearealer bidrager til leg og rekreativt ophold
  • Regnvandshåndtering, som bidrager til rekreative kvaliteter
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.