0 af 0 for ""

Aarhus

Helheden

Stærkere sammenhæng mellem Aarhus og Gellerupparken

Helheden er et område beliggende i overgangen mellem de karakteristiske boligblokke i Gellerupparken og Åby Ringvej i Aarhus. Sweco Architects har udarbejdet en masterplan for udviklingen af området med en vision om, at området skal skabe en stærkere sammenhæng mellem Aarhus og Gellerupparken. Planen for området muliggør omdannelsen af det tidligere erhvervsområde GASA i Tilst ved Aarhus til et nyt bynært boligkvarter med ca. 600 nye boliger, kontor, erhverv og en dagligvarebutik.

Lokation
Aarhus
År
Realiseret, 2017
Bygherre
A. Enggaard
Areal
55.600 m2
Ydelser
Masterplan, vision for udviklingen af området Helheden, udviklingsprincipper for udviklingen af kvarteret, illustrationsplan, procesfacilitering

Grundlag for velfungerende bydel

Vores bud på udviklingen af Helheden tager udgangspunkt i de eksisterende destinationer og forbindelser, der findes i og nær Aarhus-bydelen, og som Helheden, med sin særlige placering, kan binde sammen. Området vil dermed facilitere et naturligt flow af mennesker og trække liv ind gennem den nye bydel.

Det er forbindelserne og livet i disse områder, der skaber grundlaget for en velfungerende bydel, og som danner en stærk overgang mellem Gellerupparken og Aarhus. Forbindelserne på tværs af området er derfor bærende for bydelens disponering, og det er dem, der definerer, hvor bebyggelser skal placeres. Derfor placeres byggefelterne mellem disse og udfylder ”mellemrummene”.

Byggefelterne følger dermed ikke nødvendigvis de kommende bygningers fodaftryk, men bliver fleksible enheder, som kan varieres med udgangspunkt i konkrete udviklingsprincipper, der understøtter de bylivsskabende forbindelser. Denne tilgang gør området mere robust i forhold til den fremtidige udvikling – også den der endnu ikke kendes. Udviklingsprincipperne omfatter ud over forbindelser også veje, pladser, byggefelter, beplantning og friarealer, regnvand, anvendelse og parkering.

Sammen med de øvrige udviklingsprincipper har det været vigtigt at blande områdets funktioner, så Helheden bliver et inkluderende område for flere forskellige brugergrupper – ikke kun for dem der bor i eller nær Helheden. Området rummer derfor en blanding af forskellige boligtyper, detailhandel og erhverv.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Copy link
Powered by Social Snap