0 af 0 for ""

Havkærvej visualisering af grønt område

Tilst, Aarhus

Havkærvej

Et nyt byområde med en stærk og tydelig karakter

Planen for området muliggør omdannelsen af det tidligere erhvervsområde GASA i Tilst ved Aarhus til et nyt bynært boligkvarter med ca. 600 nye boliger, kontor, erhverv og en dagligvarebutik.

Havkærvej visualisering af grønt område
Havkærvej visualisering af gade
Lokation
Tilst, Aarhus
År
2018
Bygherre
Konstruct | Havkærvej 83 ApS
Areal
10,8 ha
Ydelser
Idéoplæg til en samlet bebyggelsesplan, lokalplanforslag, VVM-anmeldelse, ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

Attraktiv og varieret bydel

Sweco Architects har ydet arkitekt- og byplanfaglig bistand fra de allerførste skitser til det konkrete idéoplæg for det samlede om­råde. Målet med projektet har været at skabe en attraktiv og varieret bydel med et bredt ud­bud af forskellige boligtyper og forskelligartede opholdsarealer og byrum.

Her er der udarbejdet tydelige og realiserbare prin­cipper for veje, parkering, kantzoner, opholdsarealer, og boligtyper, der er båret med ind i lokalplanen. Lokalplanen re­degør således for de principper der sikres, og som i sidste ende skal gøre, at området udvikles som et nyt byområde med en stærk og tydelig karakter.

Planen centreres omkring en tæt og bymæssig karrébebyggelse, der knytter sig på en gennemgående, rekreativ forbindelse. Området omkranses af rækkehusbebyggelse og tilpasser sig på den måde den nære kontekst.

Lokalplanen blev vedtaget i februar 2018, og det er forventningen, at de første boliger vil stå klar i 2019.

Havkærvej visualisering af vej

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.