0 af 0 for ""

Haraldsminde

Ballerup

Haraldsminde

Klimasikring og rekreativt naturområde

Lige syd for Ballerup ligger et stort område ved Harrestrup Å, hvor anlægsgartneren og klimaentreprenøren OKNygaard har etableret et regnvandsbassin, der skal klima- og fremtidssikre kloaksystemet i området.

Regnvandsbassinet er designet til at håndtere en fremtidig femårs-hændelse og er udformet, så det smelter ind i den eksisterende natur med græs, træer, trampesti og træbroer.

Lokation
Ballerup
Bygherre
Novafos i samarbejde med Ballerup kommune og Kapacitetsprojektet.
Samarbejdspartnere
WSP (bygherrerådgiver) og OKNygaard (anlægsgartner og klimaentreprenør)
Ydelser
Byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering under udførsel af projektet
Omfang
60.000 m2 område | 30.000 m3 jord
Status
Realiseret, 2021
Verdensmål
11, 13 og 14
Haraldsminde
Haraldsminde
Haraldsminde

I forbindelse udførelsen af projektet har Sweco stået for byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering.

Projektområdet understøtter Harrestrup Å-samarbejdets overordnede formål nemlig at sikre, at oplandskommunerne kan skybrudsikre og aflede regnvand til Harrestrup Å. Projektet er en del af Kapacitetsplan 2018, som via en hydraulisk model kortlægger, hvor i oplandet der vil ske oversvømmelser ved skybrud og dermed også, hvor der skal etableres forsinkelsesanlæg.

Samarbejde på tværs af kommuner og forsyninger

Vand respekterer ikke kommunegrænser, og den udfordring er den fælles Kapacitetsplan 2018 derfor et godt svar på. Hele 10 kommuner og forsyningsselskaber er gået sammen om planen for at tilpasse Harrestrup Å og de omkringliggende grønne områder, så regnvand fra skybrud tilbageholdes dér og ikke oversvømmer veje og boliger.

Ved Haraldsminde er der etableret en sluse i Harrestrup Å, som ved kraftig nedbør sikrer, at vandet tilbageholdes i regnvandsbassinet og det tilhørende oversvømmelsesareal. Arealet er udformet, så der sker en kontrolleret oversvømmelse og vandet ledes tilbage til Harrestrup Å, når der igen er kapacitet til rådighed. Det grønne oversvømmelsesareal kan tilbageholde 30.000 m3 vand, hvilket svarer til den mængde regn, der vil falde ved et skybrud i 2050. Dette sikrer, at der ikke sker oversvømmelser i nabokommunen.

Et rekreativt område med biodiversitet for øje

Haraldsminde-projektet løser ikke blot rent teknisk de udfordringer, som et fremtidigt varmere klima fører med sig. Området bliver også et nyt rekreativt sted for borgerne. I dag ligger der en legeplads og en hestefold, som er bevaret. Fodboldbanen er flyttet til en anden placering i området for at skabe plads til regnvandsbassinet og den slyngende Harrestrup Å lige syd for bassinet. Bassinets organiske form og dynamiske vandspejl er med til at skabe forskellige oplevelsesværdier for brugerne, og to brede træbroer på tværs af bassinet gør det muligt at komme helt tæt på vandet.

Et mindre fredet skovområde med store eksisterende træer afskærmer området fra Hold-An Vej og motorvejen og fremstår som en levende grøn baggrund til det nye regnvandsbassin. Den fredede skov er samtidig også med til at sikre biodiversiteten i området, og regnvandsbassinnet med de flade skråningsanlæg skaber nye levesteder for dyr og planter. Store sten, der er fundet i forbindelse med udgravningen af bassinet, er bevaret og placeret rundt om i området for at skabe nye levesteder for dyr og insekter.

Store dele af den jord, som er gravet ud for at gøre plads til de enorme mængder vand, er blevet genindbygget i de nærliggende områder. Fx er 20.000 tons jord indbygget i støjvoldene øst for projektområdet, mens afgravet jord også er blevet brugt til at udjævne den eksisterende kælkebakke vest for bassinet.

Haraldsminde
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.