0 af 0 for ""

Legende børn på Grønttorvet

Valby

Grønttorvet

En mangfoldig og grøn bydel med afsæt i områdets historie

Den 160.000 m2 store grund, der frem til 2016 husede Københavns Grønttorv, omdannes i disse år til en attraktiv, mangfoldig bydel med tydelige rødder i områdets særlige historie.

Grønttorvet
Facade på Grønttorvet
Beliggenhed
Valby
Status
Igangværende
Bygherre
FB Gruppen A/S

En mangfoldig og grøn bydel med afsæt i områdets historie

I mere end et halvt århundrede blev der handlet frugt, grønt og blomster i den store torvehal fra 1954, hvor over 800 handlende hver dag fik mulighed for at sælge deres varer i et spændende og pulserende miljø med heftig trafik af varevogne og besøgende.

I 2016 flyttede Grønttorvet til Høje Taastrup i nye, tidssvarende rammer, og området i Valby kunne således påbegynde sin transformation fra industriområde til visionært og urbant boligkvarter. Sweco Architects bidrager til den attraktive bydel med fire markante bebyggelser.

”Når Grønttorvet er færdigt, vil det stå som et markant og bæredygtigt bykvarter, der trækker tydelige tråde til områdets særlige historie. Den nye bydels arkitektur og identitet bygger videre på områdets kvaliteter og karakteristika, mens nye byggerier føjer flere lag og facetter til området.” – Lene Foder, arkitekt

Grønttorvet vil huse en bred pallette af boliger, erhverv og service, og vil derfor tiltrække en blandet beboerskare – her vil familier, unge og ældre bo side om side. Boligerne er en kombination af ejerlejligheder, lejeboliger og andelsboliger, der samlet set vil bidrage til en mangfoldig beboergruppe, som atter vil få Grønttorvet til at blomstre. I det omkringliggende område etableres institutioner og servicefunktioner, så bydelen lever døgnet rundt og danner en tryg og praktisk ramme for de mange beboeres daglige liv.

Børn leger på Grønttorvet
Facade på Grønttorvet

Et grønt beboelseskvarter

I de kommende år vil 2200 boliger skyde op på Grønttorvet, hvor Sweco Architects indtil videre er involveret i fem forskellige bebyggelser – hver med sin egen karakter. Fælles for bebyggelserne er, at de genfortolker de industrielle byggerier, der tidligere karakteriserede området. Bebyggelsernes formsprog er derfor en kombination af detaljer og udtryk, der er inspireret af traditionelle københavnerkarréer og industriarkitektur, så Grønttorvet integrerer sig naturligt i den omkringliggende by.

“Bygherre og Københavns Kommune har høje ambitioner for området, og vi har som rådgivere arbejdet tæt sammen med både bygherre, entreprenør og ingeniører og samlet vores viden, hvilket har medført bedre økonomi, bedre bæredygtighed og mere komfort for slutbrugerne.” – Lene Foder, arkitekt

Grønttorvet bliver en urban bydel med en høj tæthed kombineret med attraktive fællesarealer – en bydel med en stærk, grøn og energirigtig profil.

Lejlighederne tegnes i tråd med nutidens krav om boligkomfort, bæredygtighed, udendørsarealer og sociale fællesskaber – derfor er der blandt andet prioriteret at skabe tagterrasser med væksthuse og orangerier, der giver mulighed for dyrkning af grøntsager, fællesspisning og andre sociale aktiviteter.

En bydel med en stærk, grøn og energirigtig profil

Midt i bydelen lægges et stort område ud som park til nytte og fornøjelse for områdets beboere. Parken placeres, hvor den gamle torvehal tidligere stod, og vil udgøre bydelens grønne hjerte, hvor fælles aktiviteter og uforpligtende socialt samvær har optimale muligheder for at blomstre.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.