0 af 0 for ""

Glostrup Forsyning

Glostrup

Glostrup Forsyning

Transformation af vandreservoir til moderne konference- og mødecenter

Glostrup Forsyning har i de seneste år gennemgået en række forandringer, der har betydet, at organisationens fysiske såvel som arealmæssige behov har skullet efterleves.

Bygningen, som forsyningen ejer, er opført i 1905 og fredet, er derfor blevet omdannet fra vandreservoir til et moderne mødecenter og kantine. Glostrup Forsyning har administration, besøgerkontakt, driftsbygninger og vandværk på Ørnebjergvej 7 i Glostrup, og efter omdannelsen er funktionerne vedligeholdt på selvsamme matrike.

Lokation
Glostrup Kommune
Bygherre
Glostrup Forsyning
Status
Realiseret, 2021
Ydelser
Arkitektrådgivning
Samarbejdspartnere
Aksel V. Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S og JUUL&NIELSEN
Glostrup Forsyning
Glostrup Forsyning

Gangforbindelse skaber uderum til møder og samvær

Gangforbindelsen mellem bygningerne er etableret som en halvåben gang med tag og semitransparent og vindbeskyttende væg mod ydersiden. Gangens udførelse orienterer sig i sit arkitektoniske fremtræden ved de to bygninger, som gangen forbinder og tager hensyn til de meget forskellige bygningsstile. Gangforbindelsens to sider fremstår skiftevis helt åbne og med halvtransparente vægpartier med trælameller. Mellem bygningerne er der skabt et beskyttet opholdsareal til ophold ved frokost og uformelle møder, mens der ved bagsiden af mødecentret er etableret en mindre teknikbygning til nødvendig ventilation.

Glostrup Forsynings administrationsbygningen er i mindre omfang blevet omdannet ligesom den nuværende administrationsbygning fra 1905 er blevet udvidet samt gangforbindelse mellem de to bygninger nu skaber udearealer til ophold, frokost og møder. Ved hovedindgangen til administrationsbygningen fra 1905 er der indrettet en besøgerzone, mens der i den hvide lade fra samme år er indrettet mødecenter og medarbejderkantine. Mødecenteret er inddelt i tre hovedzoner adskilt fra hinanden men dog med visuel forbindelse. Bygningens faciliteter består af toiletter/bad, anretter køkken, rengøringsrum, husteknik mm.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.