0 af 0 for ""

Rendering af Frederiksværk Skole - Sweco Danmark

Frederiksværk

Frederiksværk Skole

Fremtidens læringsmiljø

Visionen for opførelsen af den nye Frederiksværk Skole tager udgangspunkt i Halsnæs Kommunes målsætning om at skabe attraktive rammer for skolens elever, lærere og medarbejdere. Her er fokus bl.a. på optimal arealudnyttelse, flerfunktionelle rumligheder, robuste materialer og landskabelig biodiversitet.

Lokation
Frederiksværk
Bygherre
Halsnæs Kommune
Kunde
C.C. Contractor A/S
Status
Forventes realiseret i 2022
Ydelser
Ingeniørrådgivning (underrådgiver: projektering af konstruktioner, installationer, energi og indeklima, brand, akustik og anlæg)
Areal
6.650 m2
Frederiksværk Skole, rendering af fællesareal
Rendering af Frederiksværk Skole - Sweco Danmark

Skole som lokalt kraftcenter

Den nye skole skal rumme to spor fra 0.-9. klasse med integreret SFO, klub og en sal til idræt. Skolen skal ligge på samme matrikel som den nuværende skole, der vil være i drift under nybyggeriet, men rives ned når ny skole står klar til brug. Bygningerne er samtidig tænkt som et lokalt kraftcenter, hvor læring, idéudvikling, idræt, bevægelse, foreningsliv og lokalmiljø kan indgå i nye samarbejdskonstruktioner.

Den nye skole danner rammen for fremtidens læringsmiljø med differentierede rumligheder målrettet de enkelte fagligheder og arbejdsmetoder. Læringsfællesskaber opdeles i trinområder, ”Den lille skole i den store”, det understøtter behovet for overskuelighed, tryghed og udfordringer for de forskellige aldersgrupper.

Skalaen og rumlige sammenhænge tilpasses i takt med børnenes forløb fra indskoling til mellemtrin og udskoling. Frederiksværk Skole er et læringshus med plads til fælles oplevelser og fælles handlinger, et hus der samler, udvikler og forener. Det bærende system er udformet, så der sikres den størst mulige fleksibilitet ift. eventuelle fremtidige ønsker og krav til undervisningslokalernes størrelse og udformning. Det er opbygget omkring bærende facader og gangvægge med så få indvendige stabiliserende vægge som muligt samt søjle-bjælkesystem omkring åbningerne i etageadskillelsen, hvilket sikrer den størst mulige fleksibilitet.

Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed

Bæredygtighed indtænkes i Frederiksværk Skole ved brug af en holistisk tilgang til både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, hvilket understøttes af en række konkrete tiltag. Der har været fokus på processen, også i de tidlige stadier, hvor de rigtige greb er essentielt for at kunne skabe et mere bæredygtigt byggeri.

Alle parter har været involveret tidligt i processen, så hele bygningens bæredygtighedskoncept kunne blive indtænkt fra start. Sammen med projekteamet har vi arbejdet med et fokus på et godt og sundt indeklima, dagslysforhold, opsamling af regnvand i en ny og eksisterende regnvandssø, vandbesparende toiletter, træ, optimering af forbruget af beton og materialer med lav afgasning m.m.

Et godt indeklima er særligt vigtigt i en bygning, der danner rammerne for fordybelse, kreativitet og leg. På skolen sikres det termiske indeklima først og fremmest ved omhyggelig bearbejdning af bygningens facader, vinduer og tagarealer. Temperaturforholdene sikres ved brug af mekanisk ventilation med køling, intelligent styring og varmegenvinding. Det atmosfærisk indeklima indebærer indeluftens indhold af ilt, fugt og luftstoffer mv., og dette er særligt vigtigt for koncentrationsevnen og trivslen generelt.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.