0 af 0 for ""

Følager pleje- og ældreboliger

København

Følager pleje- og ældreboliger

Ingeniørrådgiver på pleje– og ældreboliger i topklasse

Visionen for plejecenteret har været at blive Europas bedste tilbud for ældre blinde, svagtseende og døvblinde. For at leve op til det, har man sørget for, at bygningen rummer dagtilbud, aktivitetscenter, café og produktionskøkken. Der er desuden mulighed for at gå til frisør, tandlæge, fodpleje og i træningscenter.

Lokation
København
Bygherre
AKB København ved KAB
Kunde
NCC Construction
Entrepriseform
Totalentreprise
Samarbejdspartnere
NCC (totalentreprenør) | FORCE4 Architects og CUBO (arkitekter) | BOGL (landskabsarkitekt)
Rådgiverrolle
Ingeniørrådgivning
Areal
12.000 m²
Anlægssum
DKK. 180.000.000
Ydelser
Projektering og specialistydelser
Status
Realiseret, 2019

Sweco deltog aktivt som sparringspartner til arkitekterne i projektkonkurrencen, hvor vi definerede krav til designet for at sikre bygbarhed, alle tekniske aspekter i bygningen samt en solid totaløkonomi, hvor designet var gennemarbejdet og behovet for omprojektering blev minimeret.  

Belysning med målgruppen for øje

Belysningen er udformet, både inde og ude, så det på en naturlig måde understøtter orientering med stor fokus på målgruppens varierende behov. Adgangsveje og gangarealer har derfor også jævnt fordelt belysning på vægflader og markeringer ved væsentlige knudepunkter i forhold til wayfinding.  

Der er ligeledes arbejdet med en variation i farvetemperaturen for skabe en hyggelig og tryg stemning uden at gå på kompromis med den visuelle komfort.

Indeklima og temperaturstyring

Der er lagt stor vægt på de byggetekniske løsninger i form af termisk masse, lave U-værdier, optimerede vinduesarealer og orientering, der kan understøtte det termiske og atmosfæriske indeklima.  

På sydvendte vinduer i forbindelsesgange og plinten, er der fx anvendt en lavere g-værdi på glasset for at reducere overophedning. Der er valgt en mekanisk ventilationsstrategi med lufthastighedsstyring, da det gør det muligt at kontrollere indeklimaet, levere den ønskede kvalitet og samtidig undgå problemer med træk og støjpåvirkninger fra omgivelserne, som der vil være ved brug af naturlig ventilation. Det sikrer et godt indeklima med stabil luftkvalitet for både beboere og personale.  

Akustik og støj

I bygningernes fællesarealer er der skabt et behageligt akustisk miljø, som understøtter et godt socialt samvær blandt beboerne og forbedrer arbejdsmiljøet for de ansatte. 

Udformningen og placeringen af bygningerne og mellembygningerne skaber ligeledes en effektiv afskærmning for støjen fra Ny Ellebjerg Station. 

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.